Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Kundeundersøgelse 2020

Alle kommentarer fra vores kundeundersøgelse 2020

I efteråret 2020 gennemførte vi en kundeundersøgelse, hvor det var muligt at skrive en kommentar. Den mulighed benyttede 125 kunder sig af. Her kan du se læse alle kommentarerne og vores svar. 

Personfølsomme oplysninger som navne, telefonnumre og adresser er dog slettet af hensyn til reglerne om datahåndtering. 

 

 

Kommentar

Vores svar

1 Næh. Har aldrig haft kontakt mdd Vejle spildevand. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
2 Mange af spørgsmålene ville jeg svare “ikke relevant” til da jeg fx aldrig har haft kontakt til personalet eller kendskab til lokale pumpestationer. Jeg svarede derfor Hverken eller. Jeg savnede spørgsmål om selvbetjeningsløsningen, som er det eneste jeg bruger fra Vejle Spildevand til aflæsning. Og det fungerer godt.  Tak for din kommentar. Vi er glade for at høre, at selvbetjeningen fungerer godt for dig.
3 Da jeg endnu ikke har haft brug for jer, vil det som det fremgår, være en del "ved ikke" svar. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
4 Har aldrig haft brug for at kontakte jer. Men det kommer nok når i vil separere regnvand. Det er fysisk umuligt, medmindre man river det halve hus ned. Så jeg håber på dispensation Vi tager det op, når vi et bliver aktuelt for dig og din ejendom.
5 Jeg har absolut ingenforståelse for at vi i udkandten af kommunen og på højderyggen skal betale til oversvømelserne i Vejle by. Og har ingen forståelse for at det vand vi bruger til at vande i haven at der skal betales aflednings afgift for. det kommer jo ikke i spildevands rørene, og hvad skal vi i så lille et samfund have separering af kloarkerne for. Mange pensionister har jo ikke råd til at betale f.eks. 100.000 kr for den ligegyldige arbejdsproses, og få haver og træer ødelagt. Der er lavet en betalingsvedtægt, hvor vi prøver at gøre tingene så retfærdigt og enkelt som muligt. Jo flere individuelle forhold vi skal tage hensyn til, jo mere bøvlet og dyr bliver administrationen. Vi renoverer løbende kloaksystemet og prøver samtidig at klimasikre de enkelte områder. Det kan i den forbindelse ganske rigtigt blive nødvendigt at lave en separering af regnvand og spildevand, bl.a. for at undgå oversvømmelser af kældre mm. Vi er nødt til at forberede kloaksystemet til de vejrændringer, der vil indebære flere skybrud og større regnmængder.
6 Vi og vores børn har haft nogle gode timer på Jeres afholdte åbenthus-dage 😊  Vi er glade for at høre, at I har haft nogle gode timer til vores Åbent Hus. Vi håber, at vi igen kan afholde arrangementet i 2021.
7 Kunne ikke svare reelt på alt, da jeg aldrig har været i kontakt med Vejle Spildevand Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
8 Har noteret en masse "ved ikke" for har aldrig haft brug for at snakke med dem, det må vel være positivt og betyde at tingene kører som de skal uden problemer. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
9 Separering af regnvand har givet mange udfordringer, hvor Vejle Spildevand ikke går tilstrækkelig ind i sagerne Kontakt os direkte, så vi kan følge op på det.
10 Det er forfærdeligt at bevæge sig til fods eller på cykel på Toldbodvej.Det stinker !Hvis det var et privat firma var det forlangt lukket Det beklager vi selvfølgelig og kan oplyse vi er i gang med flere forskellige løsninger, som vil minimere lugtgener fra renseanlægget, bl.a. forventer vi i 2021 at få overdækket vores slamlagertank, som både vil reducere lugt og udslip af drivhusgasser. Dog vil vi nok ikke kunne sikre, at der aldrig kan opstå situationer, hvor anlægget kan lugte.
11 Har egen sepsetank og nedsivning Ok.
12 Det er noget rod at man lader store virksomheder koble regnvand på spildevandssystemet, hvilket gentagne gange har medført oversvømmelse med kloakvand i vores hus, med meget store skader til følge 😔Det er mega ulækkert - og vi får bare at vide at det må vi selv sørge for at håndtere. Det er simpelthen bare ikke i orden!! Kontakt os direkte, så vi kan følge op på det.
13 Jeg kan ikke sige noget negativt i øjeblikket idet der ikke har været nogen problemer Tak, det er vi glade for at høre. 
14 Jeg bor i Børkop og har ikke haft kontakt med jer, jeg er godt tilfreds som det kører.  Tak, det er vi glade for at høre. 
15 Har ikke haft kontakt ,ikke behov ,så kan ikke svare på spørgsmål om medarbejdere Ok.
16 Har aldrig hørt noget dårligy Tak, det er vi glade for at høre.
17 Priserne høje Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
18 Jeg finder at I i høj grad fordømmer jeres forpligtigelse til at tilgodese biodiversiteten samt alm vedligeholdelse af overfladebassinner i Bredballe, herunder det gamle gadekær i Bredballe by🤔😩 Vi ser meget gerne på muligheder for at være med til at bidrage til forbedret biodiversitet, og har I konkrete forslag til et af vores arealer, hører vi gerne fra jer. Vi har allerede lavet aftaler med flere grundejerforeninger, hvor vi har tilstødende arealer.
19 Jeg har ikke haft brug for at være i kontakt med medarbejderne, derfor har jeg svaret ved det ikke til mange spørgsmål Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
20 De er dyr  Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
21 Vi kender jer jo ikke. Hvad omfatter firmaet. Vi ser alene regninger fra jer. Vi transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i Vejle Kommune. Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 76 41 73 81   
22 Jeg har ikke haft brug for kontakt - alt fungerer fint Tak, det er vi glade for at høre. 
23 Skemaet er meget urelevant nå man ikke har været i kontakt med Vejle spildevand Tak for din feedback til spørgeskemaet. Det var bl.a. designet ud fra, at vi gerne ville sammenligne resultaterne med en tidligere undersøgelse, og derfor valgte vi samme spørgsmål som tidligere.  
24 Jeg har ikke været i kontakt med medarbejdere  og har derfor svært ved at besvare spørgsmålene omhandlende dem. Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
25 Basimget i Brejning trænger til rengøring (Skovvej) i følge gammel aftale med Brkop kommune Bille det blive gjort 3 gange årligt, dette er gjort 1 gang i Vejles tid, det trænger virkeligt nu.Mvh  Vi klipper bassinet på Skovvej to gange årligt. Desuden er bassinet på ekstraordinært rengjort i 2019, men vi vil selvfølgelig tage et ekstra kig på bassinet for at se, om noget er overset.
26 Har aldrig haft problemer hos Vejle spildevand. Vh  Tak, det er vi glade for at høre.
27 Vi har en mini pumpestation her på Tinnetvej, så derfor er der så mang "ved ikke" i besvarelsen, den den stort set fungere uden bøvl og ballade.  Vi er glade for at høre, at mini-pumpestationen fungerer godt.
28 Når man ser på vores vandkvalitet i fjorden og nærområdet, har jeg svært ved tro der ikke bliver udledt lidt for meget spildevand i vores hav. Så den virkelig høje pris vi betaler for spildevand kan ikke ses på vores natur Der er mange forskellige påvirkninger forskellige steder fra, når det handler om fjordens tilstand. Igennem historien har spildevandet fra overløbesbygværker været en medvirkende årsag hertil, men vi arbejder hårdt på at forbedre forholdene. Det er blot ikke noget, der kan løses i et snuptag, men er et langt sejt træk med helt nye kloakledninger og separeringer.
29 Jeres hjemmeside fungere fint. Har ikke haft behov for personlig kontakt endnu. Vi er glade for at høre, at vores hjemmeside fungerer godt. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
30 Jeg er ked af at Vejle Fjord er beskidt ved Albuen. Der er mange forskellige påvirkninger forskellige steder fra, når det handler om fjordens tilstand. Igennem historien har spildevandet fra overløbesbygværker været en medvirkende årsag hertil, men vi arbejder hårdt på at forbedre forholdene. Det er blot ikke noget der kan løses i et snuptag, men er et langt sejt træk med helt nye kloakledninger og separeringer. I Bredballe er vi i fuld gang med at separatkloakere området, og i løbet af nogle år er der udsigt til, at overløbene helt vil kunne undgås.
31 Prøver at logge ind på jeres hjemmeside for at klare mig selv.Her bliver jeg mødt af en aktiveringskode som jeg ingen steder kan finde.det står ikke på min PBS og fordi jeg betaler via PBS modtager jeg ingen regninger. Er du tilmeldt Betalingsservice, kan du ringe til vores kundeservice på 76 41 37 01 og få oplyst din aktiveringskode.
32 Jeg har ved mange af spørgsmålene svaret >ved ikke. Begrundelsen ganske enkelt, >jeg ved det ikke.  Med venlig hilsen  Ok.
33 Jeg synes da ikke ligefrem at det er billigt at komme af med spildevand. Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
34 Vand er meget dyrt  Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
35 Ventil ved skyttehuset lugter ofte Vi har renoveret ventilen ved Skyttehuset her i efteråret 2020, og vi håber, at det har forbedret problemet med lugt.
36 Umulig og vurdere, når man ikke kender deres indsats  Vi transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i Vejle Kommune. Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 7641 7381  
37 Hvor relevant er denne ting?Vi skal jo bare af med lortet. Det skal i bare sørge for! Det er vigtigt for os at vide, hvordan vores kunder oplever os, og hvordan vi kan forbedre os.
38 Vi er flere på pindvej I høll som godt kunne tænke os og få skiltet på vejen hvor stærkt jeres service køretøjer må køre herned af . Der køres frygteligt stærkt. Vi ved godt vejen bruges af mange andre service køretøjer men hastigheden er ekstrem høj.Mvh Vi tager direkte kontakt til jer.
39 Da jeg ikke har eller har haft problemer i de 47 år, jeg har boet på matriklen, så må jeg vel være ganske godt tilfreds! Tak for rosen. 
40 Kender meget lidt til Vejle Spildevand Vi transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i Vejle Kommune. Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 7641 7381  
41 Vi har kun ringet til jer en gang i 40 år og dette må vel betegnes som vi er trygge ved Vejle spildevand og de tager de bedste beslutninger også at vi passer på vores udledning af spildevand  Tak for rosen. 
42 Forsæt det gode arbejde Tak for rosen.
43 Jeg synes de gør det godt og det fungere  Tak for rosen. 
44 Bor i Givskud 🤔🤩 Ok.
45 Det er alt for besværligt at få afgang til ens personlige profil på jeres hjemmeside. Det ville være fint med en app til overblikEr nødt til at svare “ved ikke” ved de fleste ting, for har ikke haft brug for jer indtil for nylig (heldigvis) og så er det ellers ikke meget man hører fra jer Første gang du logger ind i vores selvbetjening, skal du bruge en aktiveringskode, som er en sikkerhedsforanstaltning. Vi har ikke en app, men vores hjemmeside er optimeret til, at du også kan bruge den på din mobil. Vi arbejder hele tiden på at gøre det lettere at bruge selvbetjening på vores hjemmeside. Oplever du problemer, kan du ringe på 76 41 37 01 og få hjælp.

Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 76 41 73 81  
46 Jeg har kun en enkelt gang mødt en medarbejder fra Vejle Spildevand. Ved et tilfælde. Hun var venlig og imødekommende. Hvis vi beboere uden for Vejle by skal vide /opleve forhold vedrørende Vejle Spildevand samt personale skal kontakten måske være mere end en ejendomsskattebilet😉 Tak, vi er glade for at høre, at du har oplevet en venlig og imødekommende medarbejder. Det er netop en af vores leveregler, at vi imødekommer kunder på en meningsfuld måde.
Vi bestræber os hårdt på at have god kontakt til beboerne i de områder, hvor vi har gravearbejder i gang.
47 Jeg synes Vejle spildevand skal gå goran i klima kampen  Tak for dit input. En del af vores strategi er, at vi vil være CO2-neutrale, så vi bidrager til balance i klimaet. Fx producerer vi hvert år 9.500.000 kWh ud af dit spildevand. Det svarer til et årsforbrug for 950 familier (4 personer). Vi genudvinder også råstoffer af det vand, du sender videre til os, fx 50.000 kg fosfor, 90.0000 kg kvælstof og 1.600.000 m3 biogas om året. 
48 I skriver at jeg kan se pinkode i højre hjørne af regningen - det kan man altså ikke på BS app - jeg kan se kunde nr - men ikke pinkoden Er du tilmeldt betalingsservice, kan du ringe til vores kundeservice på 76 41 37 01 og få oplyst din aktiveringskode.

I Betalingsservice-appen kan du se din aktiveringskode på din årsafregning, men ikke på 2. aconto. 
49 Har ikke noget alternativ er alt for dyrt i afgifter Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
50 Det er en positiv man ikke har haft brug for expertise Ja, det kan du have ret i.
51 For mig/os er det bare noget der kører automatisk. Har ikke haft kontakt. Jeg har ikke fornemmelsen af at man kan vælge andet end Vejle spildevand. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Det er korrekt, du har ikke mulighed for at vælge andre end Vejle Spildevand til afledning og rensning af spildevand.  
52 Alt arbejde er ok men prisen er for høj når man kun har 9600 kr om måneden  Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
53 Svært spørgeskema, for har du ikke haft kontakt med jer, så kan du ikke svare på over 50% Tak for feedback til spørgeskemaet. 
54 Det er dejligt I er hurtige til at skrive ud, hvis der fx opstår problemer Tak for rosen. 
55 Ingen kommentar Ok. 
56 Lugtgener fra hovedledning der går gennem vores have Kontakt os direkte, så vi kan undersøge sagen nærmere.
57 Pumpestationen v. Nedvadvej lugter ofte om sommeren.  Vi har taget direkte kontakt.
58 Jeg aner ikke hvad Vejle spildevand er? 😂  Vi transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i Vejle Kommune. Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 7641 7381  
59 Har ikke haft behov for at kontakte dem. 😊 Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
60 Vil gerne deltage i brugerpanelet, men når jeg skriver e - mail adressen, skrives der ugyldig e-mail.  Der var en fejl i vores spørgeskema. Der skulle stå, at du kunne skrive din mailadresse, hvis du ville deltage i konkurrencen om biografbilleter. Det blev rettet i løbet af kort tid. 
61 Det er dyrt og jeg føler jeg er med til at betale for problemer, som jeg ikke harMange ting der udføres er Overkilling  Vi har et konstant fokus på at gøre tingene så effektivt som muligt. Vi har ifm. fastsættelsen af prisen for 2021 udarbejdet dette lagkagediagram, der viser, hvad vi bruger vores indtægter på. Vi foretager mange investeringer  i klimaprojekter, kloakledninger, bassiner, renseanlæg og pumpestationer, så vi sikrer den fremtidige infrastruktur på kloaksystemet. Når vi sammenligner vores priser med andre forsyninger, så ligger vores pris i den lave ende.
62 Har kun talt med Vejle Spildevand en enkelt gang.  Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
63 Jeg har ikke haft behov for kontakt med Vejle Spildevand, så jeg kender ikke serviceniveauet der Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
64 Vi mener. At vi er meget heldige og har det bedte vand, af alle de steder vi kommer. Så tak for det. Tak for rosen. 
65 Der er alt for mange lugtgener. Er det ikke muligt at lukke det inde med låg på og i lukkede rør. Hvis ikke det er muligt at fjerne lugtgenerne bør man flytte det uden for byområdet. Placeringen midt i byen er ikke god, Det beklager vi selvfølgelig og kan oplyse vi er i gang med flere forskellige løsninger, som vil minimere lugtgener fra renseanlægget, bl.a. forventer vi i 2021 at få overdækket vores slamlagertank, som både vil reducere lugt og udslip af drivhusgasser. Dog vil vi nok ikke kunne sikre, at der aldrig kan opstå situationer, hvor anlægget kan lugte.
66 Har aldrig haft forbindelse til Vejle Spildevand.Derfor er det svært at svare på spørgsmålene. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
67 Jeg har ikke haft behov for kontakt til Vejle spildevand Jeg ved ikke nok om deres arbejde indsats ...,Derfor mange ved ikke  Vi transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i Vejle Kommune. Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 7641 7381  
68 Har ikke haft behov for at kontakte Vejle Spildevand, så alt i alt må konklusionen her være - det fungerer👍  Tak for rosen. 
69 jeg har aldrig været i kontakt med medarbejdere i vejle spildevand, derfor ved jeg intet om jer Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
70 Jeg er tilfreds med at Vejle spildevand er obs på udviklingen Tak for rosen. 
71 Jeg havde planlagt at jeg skulle ned og se jeres anlæg men har udskudt det grundet corona.Ærligt talt ved jeg ikke om man kun kan komme ned når I har åbent hus?Jeg er dårlig til at opsøge informationerne og de er indtil videre ikke nået helt hen til mig, derfor en masse 'hverken eller'De bedste hilsner  I år var desværre nødt til at aflyse vores Åbent Hus, men vi håber, at corona-situationen er anderledes til næste år, så vi kan afholde arrangementet. Hvis du gerne vil vide mere om Vejle Spildevand, kan du fx følge vores Facebook-side. 
72 Jeg har ikke meget viden om jeres arbejde og har aldrig haft brug for kontakt med jer endnu Vi transporterer og renser spildevand for 30.000 husstande og virksomheder i Vejle Kommune. Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 7641 7381  
73 Har ikke haft brug for at være i kontakt med Vejle Spildevand så de fleste af mine svar er “ved ikke” Ok.
74 nej Ok.
75 Beklager at jeg svarer " ved ikke" men har ikke været i disse situationer, derfor må de fleste svar være , ved ikke Ok.
76 Vi har endnu ikke haft brug for Vejle spildevand Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
77 Jeg har ikke haft kontakt med Vejle spildevand  Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
78 Jeg mangler et telefonnummer så jeg hurtigt kan få afklaret et spørgsmål ang min regning. Du kan ringe på 76 41 37 01 og få hjælp til din regning.
79 Aldrig hørt noget dårligt  Tak, det er vi glade for at høre. 
80 Er yderst tilfreds Tak for rosen. 
81 Bør nok være mere restriktiv omkring behandling af “vandkanaler” mht miljø og dyreliv. Så gammelt jern trådnet med mere ikke forekommer i disse vandløb. Det er Vejle Kommune, der fører tilsyn med miljøtilstanden i vandløbene. Hvis der er konkrete steder, hvor der bør ske noget - så kontakt os, vi skal nok videreformidler det til kommunen.
82 Kender ikke så meget til jer, hvilket jo er positivt, for så har jeg ikke haft brug for at kontakte jer ved fejl.  Ok.  Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
83 Jeg synes, at der de sidste12 måneder har været usædvanlig mange brud/forstyrrelser. Vi har ikke haft særlige driftsforstyrrelser i 2020. Men TreFor, der står for drikkevandsforsyningen, har haft en del lækager i år. Måske er det det, du tænker på? Ellers kontakt os direkte.
84 Få sat gang i kloakering i sommerhus området A.S.A.P.  og ikke først om 5 til 10 år.  Det er Byrådet i Vejle, der skal tage beslutning om kloakering af sommerhusområder i forbindelse med spildevandsplanen.
85 Der er mange spørgsmål i afsnit 2 som jeg ikke kan svarer på da jeg aldrig har / eller haft med spildevand i de 40 år hvor vi har boet her i Vejle Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
86 Jeg bor på landet i Vonge, og har ingen kontakt til Vejle Spildevand. Det fungerer at komme af med spildevandet Tak for rosen. 
87 Jeg må indrømme,  at det jo nærmest er "usynligt" arbejde :-) Noget jeg ikke bemærker i hverdagen- men jo nok ville blive opmærksom på, hvis det ikke fungerede.Så det må blive ros herfra Tak for rosen.

Vi arbejder løbende på at fortælle om vores arbejde på via en række forskellige kanaler som fx vores hjemmeside, Facebook-side og vores årlige Åbent Hus. Vi samarbejder også med Økolariet, som har en fast udstilling som spildevand og kloaksystemet. Har du ideer til, hvordan vi kan skabe bedre kendskab, er du velkommen til at kontakte os på birma@vejlespildevand.dk eller tlf. 7641 7381  
88 Er skuffet over at man ikke gør mere mod oversvømmelser i egne hjem. At der ikke følges op på de konstante oversvømmelser af kloakvand i egne hjem.  Vi arbejder hårdt på at klimasikre kloakkerne og få separeret regn- og spildevand. Men en gang imellem sker det, at fjorden, åerne og de andre vandløb går over deres bredder - og det giver ofte oversvømmelser. Vejle Kommune står for beredskabet af dette, og har derfor nedsat "Højvandsgruppen" - en gruppe, vi også er en del af. Der vil i de kommende år løbende blive investeret i området.
89 I gør et flot stykke arbejde Tak for rosen. 
90 Fortsæt det gode arbejde.  Tak for rosen. 
91 Stor ros til jer :) Tak for rosen
92 Jeg syntes at det er vanvittigt at vi skal sende vort regnvand via jer, for så at skabe udfordringer indad mod Vejle, som om de ikke har vand nok i forvejen.Det ville være ønskelig at regnvands-faskine, og genbrug af regnvand, kunne være en del af løsningen, frem for den kassetænkning der foregår nu, til skade for miljø og Vejle Det er desværre ikke alle, der har mulighed for at lave nedsivning på egen grund. Omkring Vejle er der mange steder ler i undergrunden, og det skaber problemer. Men nogle steder er det muligt, og der prøver vi at få etableret "lokale" løsninger.
93 De mange "ved ikke" skyldes at vi ikke har haft behov for at kontakte Vejle spildevand!  Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
94 Vejarbejde negligeres - og der følges ikke op i forhold til de valgte entreprenører. Vejspærring på Strandvejen har kostet mange timer, som godt kunne være blevet løst bedre - f.eks. med en timer. Vi er kede af, at du har oplevelsen af, at vi negligerer vejarbejde. Det ønsker vi på ingen måde. Vi ved godt, at vejspærringen på Strandvejen i Bredballe har været problematisk; vi forsøgte at løse situationen så godt, som vi kunne på daværende tidspunkt. Afspærringerne sker i tæt samarbejde med Vejafdelingen i Vejle Kommune, og de afgør om afspærringen er acceptabel. 
95 Der er ingen hjælp at hente når man virkelig har problemer med afledningen af spildevand. Det eneste man bliver mødt med er en trækken på skuldrene og rullen med øjnene. Når man så kommer med forslag til løsninger på den aktuelle problemstilling får man svaret at det har du ikke forstand på for du er ikke ingeniør.  Vi beklager meget, at du har haft den oplevelse. Det er bestemt ikke den attitude, vi ønsker at møde kunderne med. Hvis sagen ikke er afsluttet, må du meget gerne kontakte os - så vi kan tage hånd om sagen.
96 Dækslerne er for lavt placeret flere steder i asfalten f. eks. Fredericiagade.  Som du skriver, er det ikke altid, at vores dæksler ligger i præcist samme niveau som vejen. Det skyldes bl.a., at trafikken belaster dækslerne, og at kvaliteten af undergrunden er svingende i store dele af Vejle, så vejen og kloakkerne ikke "sætter" sig ens. Vi tager en konkret vurdering af hver enkel sag, og vi retter det, når det bliver for ujævnt.   
97 Yderst svært at give relevante svar, da vi aldrig har været i kontakt med jer udover “automatiske beskeder” i form af regninger, opgørelser osv. Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
98 Jeg har haft en sag med Vejle Spildevand for en del år siden, hvor VS, uden forudgående varsel, begyndte at grave rør ned på min matrikel.Jeg kontaktede en medarbejder hos VS om reetablering af det opgravede område og fik af medarbejderen besked på, at hun ville vende tilbage med et forslag til løsning. Dette skete aldrig - trods gentagne rykkere. Min opfattelse af VS er derfor, at de, som aftalepartner, er totalt utroværdig.Denne hændelse har ikke noget at gøre med VS' igangværende klimatiltag i Bredballe. Vi er meget kede af at høre om din oplevelse, og det beklager vi. Det er bestemt ikke den fremgangsmåde og attitude, som vi ønsker af vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Hvis sagen er uafsluttet, må du meget gerne kontakte os - så vi kan tage hånd om sagen.
99 Har ikke haft behov eller grund for kontakt til Vejle Spildevand, så derfor er "ved ikke" besvarelse blevet anvendt en del steder. Ok.
100 Eneste problem for mig ..Er regning aldrig dukker op..men vi finder altid ud af det.. Vi er glade for at høre, at du har fået hjælp, hvis din regning ikke er dukket op. 
Det er muligt at modtage din regning via Betalingservice, e-boks og mailservice, men du skal selv vælge, hvornår du gerne vil modtage den. 
Har du ikke valgt en af de tre muligheder, sender vi regningen med posten. 
101 Efter at have meldt om nedsunket kloak dæksel i vej, gik der kun ca 10 dage så var det repareret. Mange naboer har klaget over det til hinanden. Men når i får beskeden så sker der noget. Få dage efter var der også asfalteret igen. Stor ros til jer😀 Tak for rosen. 
102 Jeg har endnu ikke haft særlig brug for jeres hjælp.Hvis jeg har haft, så har jeg ikke været obs på at det var jer Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
103 Når jeg har flere ‘ved ikke’ mht medarbejdernes håndtering, skyldes det, at jeg aldrig har haft behov for at kontakte forvaltningen, så mine øvrige svar skyldes det indtryk jeg har fået gennem pressen og min tro på, at Vejle Kommune er på forkant med det vigtige arbejde. Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
104 Respekt for godt arbejde og god service. Tak for rosen.
105 Ikke noget Ok.
106 Tror ikke der kan udledes meget af det spørgeskema Vores oplevelse er, at vi får en god indsigt i kundernes oplevelser, og forslag til, hvad vi kan gøre forbedre med denne kundeundersøgelse.
107 Vi har ingen dårlige bemærkninger eller oplevelser haft med Vejle spildevand. Dvs at vi heller ikke har haft behov for at være i kontakt med Vejle spildevand.  Ok, tak for rosen.
108 Jeg bor i parcelhus, alt ok.🙂  Ok, tak for rosen.
109 Tak for at i passer godt på os i byen og vores dejlige fjord Tak for rosen. 
110 Kunne tænke mig mere information i forhold til de tiltag, vi som husejere selv skal stå for i fremtiden.  Tak for din feedback - det tager vi med i vores arbejde fremadrettet.
111 Hvorfor bliver vi ikke bedre informeret om ændringer mm. Det har været MEGET MANGELFULDT i Bredballe ift deling af kloakken i to strenge. HVORFOR SENDER MAN IKKE SMS BESKED UD TIL ALLE BRUGERE, NÅR FX VEJE LUKKES MM???? Vi får sms besked, når vores skraldespand skal tømmes. Det kan lade sig gøre for Vejle kommune genbrug, SÅ MÅ I OGSÅ KUNNE.Håber at det er til at forstå. Mvh  Tak for dit forslag om brug af sms ved vejspærringer. Vi bruger allerede sms'er i nogen grad, og vi vil prøve at bruge det i større udstrækning fremadrettet. 
112 Der findes nye løsninger, som kan reducere microplast væsentlig mere end i dag - dem så jeg gerne, at Vejle Spildevand implementerede, uanset om det koster mig som bruger et par kroner mere om måneden!  Vi er aktuelt i gang med at undersøge, om vi kan indpasse en ny teknologi på Vejle Renseanlæg. Langt hovedparten af plastikken opsamles i slammet, og den nye teknologi kan fjerne plasten fra slammet. Så i løbet af et par år håber vi på at kunne præsentere en løsning.
113 Har aldrig talt ringet eller besøgt vejle spildevand,  så er det svært at svare på alle de spørgsmål om personalet 🤔 Ok. Hvis du på et senere tidspunkt, får behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 
114 Det er utilfredsstillende at konstatere overløb fra de lokale opsamlingsfaciliteter, når der efterfølgende er rødt flag ved badeområderne langt ude i Vejle Fjord. Der er mange forskellige påvirkninger forskellige steder fra i forhold til fjordens tilstand. Igennem historien har spildevandet fra overløbsbygværker været en medvirkende årsag hertil, men vi arbejder hårdt på at forbedre forholdene. Det er blot ikke noget der kan løses i et snuptag, men er et langt sejt træk med helt nye kloakledninger og separeringer.
115  Tak for jeres gode ekspertise da vi havde vandskade.  Tak for rosen.
116 Det fungere fint - ellers ville jeg jo hele tiden skulle i kontakt med jer. Alle de steder jeg har stemt " ved ikke " er jo fordi jeg ingen problemer har haft og dermed ingen erfaringer har.God dag til jer. Tak for rosen. Vi ønsker også dig en god dag.
117 Jeg synes det svært at komme ind og se mit forbrug. Jeg bruger mindre vand nu og forventer dermed også at have mindre spildevand,  men kan ikke finde det Har du problemer med at logge på vores selvbetjening, så ring til vores kundeservice på 76 41 37 01 og få hjælp.
118 Vær ambitiøse i forhold til egne krav i forhold til rent vand i Vejle fjord.Appeler til stat og kommune om at skærpe krav til næste 0 udledning af kemi og næringsstoffer Der er mange forskellige påvirkninger forskellige steder fra i forhold til fjordens tilstand. Igennem historien har spildevandet fra overløbsbygværker været en medvirkende årsag hertil, men vi arbejder hårdt på at forbedre forholdene. Det er blot ikke noget der kan løses i et snuptag, men er et langt sejt træk med helt nye kloakledninger og separeringer.
119 Ikke tilfreds med fakturegebyr, send regningen på E box, eller mail.Undlad at bruge tid og penge på virkningsløse kundetilfredshedsundersøgelser.Hilsen  Du kan spare gebyret ved at tilmelde dig regning til Betalingsservice, e-boks eller vores mailservice
120 Jeg forventer at I gør Jeres bedste, så vandløb, søer og fjorden belastes så lidt som muligt og I arbejder konstruktivt med løsning af oversvømmelsesproblematikken især i Vejle By Vi arbejder hver dag på at skabe vand i balance, så vandmiljøet påvirkes mindst muligt. Det er dog vigtigt at understrege, at moderniseringen af kloaksystemet er et omfattende arbejde, som ikke ikke kan løses på kort tid, men kræver et langt sejt træk.
121 det var da en masse spørgsmål som jeg ikke vidste noget om, er det mig der ikke har søgt disse oplysninger eller taget det som en selvfølge at det bare fungerer? Du behøves ikke at søge på en masse oplysninger om os. Det er helt ok, blot at være tilfreds med at tingene fungerer :-)
122 Jeg vil bare gerne have mere information om igangværende anlægsarbejder og tidshorisonter for disse, da det har indflydelse på vores hverdag (transporttid) Som noget nyt har vi lavet et kort på vores hjemmeside, hvor du kan se, hvor vi har anlægarbejde i gang. Der kan også være andre aktører, der graver. På Vejle Kommunes hjemmeside kan du se en liste med alle trafikinformationer for de næste 10 dage: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/trafik-og-parkering/trafikinformation/trafikinformationsliste/ 
123 Jeg har ikke haft brug for at tage kontakt til medarbejderne, derfor har jeg svaret “ved ikke” hjemmesiden gav mig svar på mine spørgsmål. Ok.
124 Idet, jeg endnu ikke har været i kontakt med jer / personalet hos Vejle Spildevand, har jeg ikke mulighed for at svare på relevante spørgsmål om service og kvalitet. Jeg forestiller mig dog, at den er præcis, som den skal være! Tak for rosen.
125 Alle mine svar "ved ikke" er kun  fordi jeg ikke har haft kontakt med jer. Så kan jeg jo ikke svare på, hvordan jeres service er :)Men jeg ELSKER, at I holder åbent hus. Jeg har dog kun været med en enkelt gang for nogle år siden, men jeg beslutter hver gang, at jeg vil komme.Ang. lugtgener har der været to dage her for nylig med en ret grim lugt, jeg gætter på, den kom fra jer (lugtede lidt af lort, rent ud sagt), men det kan jeg jo ikke vide. Jeg har boet her i 10 år, og det er de eneste to gange, jeg kan huske en lugt (måske) fra jer. Vi er glade for at høre, at du er vild med vores Åbent Hus. Vi håber, at coronasituationen tillader os at afholde arrangementet i 2021 igen. 

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk