Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Hvem er vi? / Virksomhedsplan

Når forandringens vinde blæser

Fra ambition til handling - Vejle Spildevands virksomhedsplan 2023-2025

5 megatrends: Klimaforandringer, urbanisering, teknologi, digitalisering/kommunikation og ressourceudnyttelse

Vi balancerer vandet – med fokus på kræfter, der påvirker fremtidens balance: 5 megatrends 

Der er særligt 5 megatrends, der påvirker Vejle Spildevand. Vi henter inspiration i megatrends for at sikre, at vi indretter og forbereder os, så vi systematisk sikrer aktualitet, relevans og retning i vores arbejde. På den måde bidrager vi aktivt til byrådets vision ”Vejle med Vilje” og viser, hvordan vi vil ”gribe vinden” og realisere vores drømme og høje ambitioner.

Fra megatrends til handling - sådan gør vi

Vi gør os umage for at udleve vores dyder.

Vores dyder er:

  • Vi imødekommer dig på en meningsfuld måde.
  • Situationen bestemmer opgavens løsning.
  • Vi tager initiativ og skaber mere værdi.
  • Vi er opstillingsparate - sammen er vi bedre end hver for sig.

Formål

Vi er sat i verden for at sørge for sikker håndtering af vand.

Konkret vil vi sørge for sikker håndtering af vand på en miljømæssig forsvarlig måde, agere økonomisk forsvarligt og effektivt, og sikre dig høj forsyningssikkerhed, så du oplever den bedst mulige service.

Ambition

Det er vores ambition at sikre vand i balance. Konkret er det vores ambition at skabe resultater inden for 'klima', 'energi', 'miljø og sundhed' og 'ressourcer'.

Læs hele Vejle Spildevands virksomhedsplan 2023-2025

Virksomhedsplan 2023 2025.pdf
Download
Mål og handlinger - revideret 11. januar 2024.pdf
Download

Vi er sat i verden for at sørge for sikker håndtering af vand.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk