Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Klimaløsninger / Klimaprojekt Valdemarsgade

Klimaprojekt Valdemarsgade

Pumpestationen på Valdemarsvej.

Området ved Valdemarsgade i Vejle ligger meget lavt og har derfor gentagne gange været ramt af oversvømmelser. Derfor har vi perioden fra 2020-2021 moderniseret kloaksystemet omkring Valdemarsgade og etableret en ny og større pumpestation, så området nu er meget bedre rustet til skybrud og ekstremregn. Teknikbygningen indeholder desuden et unikt toilet.

Større pumpe

Den nye pumpestation har en langt større kapacitet end den gamle og kan pumpe 1,35 m3/s. Det svarer til, at det store bassin i DGI-huset bliver fyldt på en halv time.

Spildevand og regnvand i to rør

I dag er mange af kloakkerne i området også blevet separatkloakeret – især ud mod Valdemarsgade. Det betyder, at der nu er to rør. Det ene rør er til regnvand, som pumpes ud i Omløbsåen. Det andet rør er til spildevandet, som pumpes videre til renseanlægget.

Unik og prisvindende toiletbygning

Selve teknikbygningen er udarbejdet i samarbejdet med Vejle Kommunes stadsarkitekt og tegnet af RAVN Arkitektur. Bygningen indeholder teknikrum med eltavler, ventiler og et lugtrensessystem. Det betyder, at den dårlige lugt, der er i en pumpestation, bliver renset gennem et kulfilter, inden vi lukker den ud til omgivelserne.

Bygningen inderholder desuden et toiletrum, hvor du kan se ud, men ikke se ind, og området omkring er desuden rekreativt. For eksempel kan dækslerne til pumperne bruges som bænke.

I 2022 blev Vejle-Prisen uddelt på Arkitekturens Dag, og ”Klimaprojekt Valdemarsgade” blev hædret som en arkitektonisk perle.

Læs mere om Vejle-Prisen 

 

Se film om "Klimaprojekt Valdemarsgade" og den unikke toiletbygning

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk