Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Hvem er vi? / Vores historie

Vores historie

Fra beskæftigelsesprojekt til moderne energiproducent: Kloakeringen og rensning af spildevand i Vejle har udviklet sig voldsomt siden 1800-tallet. Kom med på en række nedslag i vores historie. 

Vejle Renseanlæg kort efter anlæggelsen - 1944
Fotograf: Johs. Rønvig. Foto: Vejle Stadsarkiv 

1800-tallet: Sundhedsfare

Spildevandet blev ledt urenset ud i vandløb og Vejle Fjord - eller blev spredt på marker og bag husene - ofte nær drikkevandsbrønden. Spildevandet udgjorde en stor sundhedsfare, og mange byer blev hærget af epidemier både i Danmark og i Europa.

Starten af 1900-tallet: De første kloakker

De første kloakker blev etableret i starten af 1900-tallet. Efter 1920 kom der nye 'træk-og-slip-wc'er, hvor vand skyllede kummen ren. Kloakkerne ledte spildevandet direkte til nærmeste vandløb eller fjorden. 

Kloakering i Strandgade i Vejle ca. 1920
Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv

1930'erne: Beskæftigelsesprojekter sættes i gang

Der er høj arbejdsløshed, og forskellige beskæftigelsesprojekter bliver sat i gang for at lave ny kloakering. Spildevandet skal væk fra byen, men det ledes stadig urenset ud i vandløb og fjorden. 

1940'erne: Vejle Renseanlæg bygges

I 1943 begyndte byggeriet af det første renseanlæg i Vejle. I første omgang også som et beskæftigelsesprojekt. Spildevandet blev renset i meget begrænset omgang. 

Mangel på cement forsinkede byggeriet, der strakte sig til slutningen af 1940'erne. En del af byggeriet står stadig og bruges til rensningen af spildevandet.  

Anlæggelsen af Vejle Renseanlæg i 1943
Fotograf: Johs. Rønvig. Foto: Vejle Stadsarkiv

Konstruktion af Vejle Renseanlæg. Ca. 1947 
Fotograf: E.C.C. Bollerup. Foto: Vejle Stadsarkiv

1960-70'erne: Krav til bedre rensning

I slutningen af 1960'erne kom de første krav om rensning af spildevandet. Renseanlægget blev gradvist udvidet og forbedret, bl.a. med biologisk rensning. 

Luftfoto af Vejle Renseanlæg 1977
Fotograf: Allan Simonsen. Foto: Vejle Stadsarkiv

I dag: Energiproducent

I dag udnytter vi energien fra spildevandet til at producere el og varme - det sker via vores biogasproduktion. Vi har også investeret i solceller på taget af vores administrationsbygning og ved flere af vores renseanlæg. 

Sådan ser Vejle Renseanlæg ud i dag, hvor solceller er med til at producere energi.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk