Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Vonge - separering af kloakker

Vonge - separering af kloakker

BYGGEPERIODE

2025 - 2027

Vi moderniserer kloakkerne i en stor del af Vonge

Folder om separatkloakering i Vonge

Husstandsomdelt folder om separatkloakering i Vonge.pdf
Download

Vi moderniserer kloakkerne ved at lave en såkaldt separatkloakering. I dag løber spildevand og
regnvand i ét rør i dele af Vonge, men når vi adskiller (separerer) rørene, så får vi spildevandet i ét rør og regnvandet i et andet rør.

Nye kloakker til gavn for Vonge Bæk

Når det regner meget i Vonge, kan det nuværende kloaksystem ikke håndtere regnvandet, og der kommer derfor overløb (udløb med opblandet spildevand) til Vonge Bæk. Dette sker ofte i Vonge – både i centrum af byen, hvor vandløbet starter og udenfor byen, hvor spildevandet fra Vonge bliver pumpet via Kollemorten til Give Renseanlæg. Når vi moderniserer kloaksystemet, kan vi minimere antallet af overløb til gavn for vandmiljøet i bækken

Hvad er separatkloakering?

Vi moderniserer kloakkerne ved at lave en såkaldt separatkloakering. I dag løber spildevand og regnvand i ét rør i dele af Vonge, men når vi adskiller (separerer) rørene, så får vi spildevandet i ét rør og regnvandet i et andet rør.

Det giver en lang række fordele:

  • Vi reducerer antallet og mængden af overløb
  • Vi reducerer vores ressourcer på at pumpe regnvand til renseanlægget
  • Vi reducerer risikoen for oversvømmelser

Regnvandet bliver ledt tilbage til naturen via et regnvandsbassin, som vi etablerer øst for byen. Det ligner en sø, men er et teknisk anlæg, hvor vandet kommer igennem en renseproces, inden vandet ledes ud i Vonge Bæk.

Et regnvandsbassin fungerer også som en parkeringsplads for vandet, når det regner kraftigt. Spildevandet vil fortsat blive pumpet til Give Renseanlæg.

Hvad skal du som husejer selv gøre?

Vejle Spildevand sørger for at adskille kloakrørene i vejen, mens du som husejer har ansvaret for rørene på din matrikel. Det vil sige, at du skal sørge for at få kloaksystemet på din grund separeret: 

  • Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester
  • Kloakmesteren skal sende en færdigmelding og en korrekt tegning til Vejle Kommune
  • Når kommunen har modtaget dokumentation for, at alt regnvand og spildevand er separeret på din grund, er arbejdet afsluttet

Se mere i videoen:

Hvorfor separerer vi ikke hele Vonge nu?

Vi har valgt at udskifte de mest nedslidte kloakrør, og dem som giver den største effekt på antallet af overløb.

På et senere tidspunkt vil resten af Vonges kloaksystem formentligt også blive moderniseret, men det er ikke planlagt hvornår.

Hvordan kommer det til at se ud, når vi er færdige?

Det grønne område vil blive retableret til forsat at være et grønt område, når vi er færdige. Vi kommer til at bruge området som en parkeringsplads for vand ved skybrud. Derfor vil I opleve, at der i fremtiden kan komme til at stå noget vand, når det regner meget kraftigt og røret ud til regnvandsbassinet uden for byen ikke kan følge med. Af denne grund flader vi siderne til lavningen ud. Vi sår selvfølgelig græs, når vi er færdige.

Under legepladsen anlægger vi et kloakrør, og vi sørger naturligvis for at reetablere legepladsen, når vi er færdige med gravearbejdet.

Vi etablerer et regnvandsbassin øst for byen, som kommer til at ligne en sø, og vi sørger for, at det falder naturligt ind i omgivelserne

Regnvandsbassin i Børkop.

BYGGEPERIODE

2025 - 2027
PROJEKTLEDER
Billede af Stinne Plesner Skårup
Stinne Plesner Skårup
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk