Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Vidste du at / Producent af grøn energi

Producent af grøn energi

Vidste du, at vi producerer el og varme ud af dit spildevand?

Vi har fokus på at bruge grøn energi

Vi har stort fokus på at øge produktionen af grøn energi, så vi kan være selvforsynende. Faktisk producerer vi nu så meget energi ved hjælp af biogas og solceller, at vi producerer 90% af vores eget energiforbrug.

Vi undersøger løbende mulighederne for at reducere energiforbruget på vores anlæg og pumpestationer og omlægge til grøn energi. Hvis vi kan se, at det er rentabelt at lave en større ombygning eller renovering for at bruge solceller i stedet for fossile brændstoffer, så gør vi det. Det er en større investering nu og her, men på den lange bane er det til gavn for både os i Vejle Spildevand, dig som kunde og for miljøet.

SÅDAN BLIVER DIT SPILDEVAND TIL GRØN STRØM OG VARME

  • Vand og slam skilles ad
  • Slammet sendes i rådnetanke, hvor bakterierne ”spiser” slammet.
  • Når bakterierne går i slammet, dannes biogas.
  • Biogassen driver en gasmotor, som genererer strøm og varme.

Halvdelen af varmen anvender vi selv til at holde biogasproduktionen i gang med opvarmning af biogasreaktorer og til opvarmning af egne bygninger. Den resterende halvdel får vejlensere med fjernvarme glæde af, fordi den leveres som fjernvarme til fjernvarmenettet.

SOLCELLER SOM ET SUPPLEMENT TIL ENERGIPRODUKTIONEN

Langt størstedelen af vores energiproduktion stammer fra biogasproduktionen, nemlig ca. 95%, men som et supplement har vi også investeret i solceller på administrationsbygningen, garagen på Toldbodvej i Vejle, ved Give renseanlæg, Brejning renseanlæg og senest ved Haraldskær renseanlæg, hvor det hidtil største anlæg er etableret. 

Solcelleanlægget ved Haraldskær Renseanlæg er vores hidtil største solcelleanlæg. Det forventes at kunne producere 230.000 kWh årligt. Det svarer til den mængde strøm, som 51 familier bruger hvert år.

Solceller på Vejle Renseanlæg.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk