Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Vejle Renseanlæg: Spildevandet fra start til slut

 

Mekanisk resning

Anlægget består af:

 • 2 riste, 2 kanaler til afskumning af sand og fedt og 2 sandvaskere

Her fjernes:

 • ca. 70 tons ristegods pr. år (1 container hver anden uge), ca. 175 tons sand pr. år (1 container hver uge) og ca. 50 tons fedt pr. år (pumpes på rådnetårne)

Kemisk rensning

Anlægget består af:

 • 4 forklaringtanke (primærtanke)
 • Volumen pr. tank: Ca. 2.200 m3
 • Dybde midt i tanken: ca. 3 meter

Her tilsættes:

 • ca. 550 tons jernklodrid pr. år.

Her fjernes:

 • Organisk stof (COD): Ca. 78.800 kg/døgn - svarer til ca. 58 procent
 • Fosfor: Ca. 70 kg/døgn - svarer til ca. 40 procent
 • Kvælstof: Ca 180 kg/døgn - svarer til ca. 15 procent

Biologisk rensning

Anlægget består af:

 • Nitrifikation: 4 sektioner af 3 kanaler
 • Tankenes volumen: ca. 7.000 m3 i alt
 • Tankenes dybde: ca. 5 meter
 • Denitrifikationstanke: ca. 8.500 m3 i alt
 • Tankenes vokumen: ca. 8.5000 m3 i alt
 • Tankenes dybde: ca. 5 meter

Her tilsættes:

 • ca. 100 tons aluminiumsklorid pr. år

Her fjernes:

 • ca. 90 procent organisk stof
 • ca. 95 procent fosfor
 • ca. 85 procent kvælstof

Efterklaring og udledning

Anlægget består af:

 • 6 efterklaringstanke
 • Tankenes volumen: 12.275 m3 i alt
 • Dybde midt i tanken: ca. 3 meter

UV-belysning:

 • Tændt fra 1. maj til 1. oktober med et strømforbrug på 100.000 kWh

Stofmængder i udløbsvandet:

 • Organisk stof (COD): ca. 600 kg/døgn (ca. 96 procent er fjernet)
 • Fosfor: ca. 6 kg/døgn (ca. 97 procent er fjernet)
 • Kvælstof: ca. 130 kg/døgn (ca. 89 procent er fjernet)

Slambehandling og energiproduktion

Anlægget består af:

 • 2 rådnetanke a 2.700 m3
 • Temperatur i tankene: ca. 40 grader
 • Opholdstid: ca. 25 døgn
 • 2 lagertanke til biogødning af 75 tons
 • ca. 7.000 tons biogødning pr. år (3-4 ugentlige afhentninger - 35 tons)

El-produktion:

 • Gasmotor: 3.900 MWh
 • Solceller: 50 MWh/år 
 • Svarer til 625 husstande

Varmeproduktion:

 • Gasmotor: 5.800 MWh/år
 • Gaskedel: 70 MWh/år
 • Svarer til 325 husstande

 

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk