Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Adgangsforhold

Du er forpligtet til at anvise fast adgangsvej, der er beskåret for beplantning i minimum 3 meters bredde og med frihøjde på mindst 4 meter.

Fra adgangsvejen til bundfældningstanken må der ikke være længere end 50 meter, inden for denne afstand skal der være en fri gangvej, så entreprenøren kan føre sugeslangen frem til tanken uden at beskadige beplantning.

Dækslet til tanken skal være placeret i terrænhøjde og være synlig. Hegn og porte skal være åbne og løse hunde skal holdes væk.

Der skal være minimum 10 cm plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så entreprenøren kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning. Dæksler må ikke veje over 50 kg. Hvis chaufføren skal håndtere et dæksel, som vejer over 50 kg, sender vi en regning til dig på håndtering af tungt dæksel. Se vores prisliste.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk