Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Job / Vores arbejdsplads / Mød Bo - smed og servicetekniker

Mød Bo - smed og servicetekniker

Bo (7)

Alle pumper bliver efterset og renset mindst én gang om året - og efter behov.  

Bo (1)

Smidstrups pumpestation ligger på et nedlagt renseanlæg og er en de større stationer.

Holder styr på Vejles kloakker og pumper

- Flere gange om ugen må vi ud til en af vores pumper for at fjerne sådanne klumper, siger Bo Moss Nielsen, der sammen med en kollega har ansvaret for at vedligeholde de cirka 400 pumpestationer, der er fordelt i hele Vejle Kommune. Han peger på den grå og slimede klump, som gør, at pumpen stopper til, og forklarer, at det typisk er vådservietter, plastikstrimler og den slags, som folk må have smidt i toilet eller afløb, som sætter sig fast:

- Jeg har fundet både strømper, legetøj og mobiltelefoner. Pumperne er godt nok ret effektive, men der er trods alt grænser for, hvor meget de kan klare. Stopper de til, kommer vandet ikke rigtig videre, og så risikerer vi overløb.

Heldigvis overvåger Vejle Spildevand digitalt pumperne. Hver morgen tjekker Bo og kollegaerne, om nogle af dem melder fejl i systemet. Så kører de straks ud og ser på det. Rød alarm betyder, at der er en fejl, og at pumpen kræver eftersyn. Gul alarm betyder ”høj prioritet”, og at fejlen skal udbedres hurtigst muligt. Men der bliver også kørt rutinemæssige tilsyn for at se, om alt er, som det skal være. Og det er sådan et tilsyn, som Bo er på i dag på pumpestationen i Smidstrup.

Efter at have rengjort og tjekket pumpen sænkes den tilbage i brønden. Tilbage i bilen modtager Bo et opkald fra Vejle Kommune. Opkaldet handler om slusen ved Bryggen i Vejle midtby. Slusen tages i brug, når der er høj vandstand i Vejle Å på grund af stormflod eller kraftig afstrømning fra oplandet til Vejle Å. Det har regnet meget den sidste tid. Derfor har der samlet sig en del sand og slam tæt på slusen, og bunden skal suges fri. En opgave, som Bo lover at tage hånd om.

En varieret hverdag

- Om morgenen har jeg næsten altid en plan for min arbejdsdag, men den kan hurtigt ændre sig. Så ringer folk med en opgave. Og det er ok og gør min hverdag varieret, siger Bo, der er uddannet smed og blev ansat i Vejle Spildevand i 2018. Han sætter i det hele taget pris på den store variation – og ikke mindst den store selvstændighed i jobbet: At han selv er med til at planlægge sin arbejdsdag og med til at vurdere, hvad der skal laves og bestilles af fx reservedele. Kun større investeringer skal godkendes af chefen. Og der er rigeligt at se til. Driftsopgaverne vokser i takt med, at Vejle Kommunes befolkningstal også vokser, og flere husstande og virksomheder bliver koblet på det offentlige kloaksystem.

- Også kollegaerne betyder meget for mig i min hverdag. Arbejdsklimaet er godt. Jeg kan godt lide den gode, afslappede og humoristiske tone. At vi kan joke med hinanden og ”prikke" lidt til hinanden, fortæller Bo.

 

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk