Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Brejning Renseanlæg: Spildevandet fra start til slut

Dimensioneret til 19.000 PE

Mekanisk rensning

Anlægget består af:

  • Rist
  • Sand og fedtfang
  • Sandvasker

Her fjernes 16 tons ristegods pr. år, 10 tons sand pr. år og 50 tons fedt pr. år, som køres til rådnetankene på Vejle Renseanlæg, hvor det bidrager til energiproduktionen.

Kemisk rensning

Inden biologisk rensning tilsættes Jernsulfat (FeSO4)

  • ca. 120 tons jernsulfat pr. år.

Biologisk rensning

  • 2 procestanke. Volumen i alt: 5.400 m3.Dybde: 6 meter
  • 2 Efterklaringstanke. Volumen: 3.000 m3.Dybde: 6 meter

Slamproduktion

  • 380 tons tørstof pr. år

Stofmængder og rensegrader               

Indløb: 230 ton/år organisk stof (Bi5),57 ton/år kvælstof (N) og 6,8 ton/år phosphor (P)
Udløb: 2,3 ton/år organisk stof (Bi5), 3,5 ton/år kvælstof (N) og 0,17 ton/år phospor (P)
Rensegrader: 99% organisk stof (Bi5), 94% kvælstof (N) og 98% phospor (P)

Energiproduktion (solceller): 45.000 kWh pr. år

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk