Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Givskud - privat håndtering af regnvand

Givskud - privat håndtering af regnvand

BYGGEPERIODE

Juli 2021 - Ultimo 2024

Bedre vandkvalitet i Givskud Bæk ved fælles hjælp

Kvaliteten af Givskud Bæk er ikke noget at prale af - det er der flere grunde til. En af grundene kommer fra kloaksystemet i Givskud. Men måske kan vi i fællesskab mindske påvirkningen fra kloakken til Givskud Bæk.

Kloaksystemet i det meste af Givskud er fra en tid, hvor det var normen, at man lavede ét fælles rør til både regnvand og spildevand. Det betyder, at når det regner kraftigt, hvilket det gør stadig oftere, bliver rørene overfyldt, og noget af det blandede regn- og spildevand løber ud i Givskud Bæk uden at være blevet renset.

Vejle Spildevand laver fra 2021 en række tekniske løsninger på kloaksystemet, som vil mindske udledningen af blandet regn- og spildevand til Givskud Bæk væsentligt.

Udledning til bækken kan dog blive endnu mindre, hvis I som borgere i Givskud håndterer regnvandet på jeres egen grund. Det kaldes også at udtræde for regnvand. Når man udtræder for regnvand, kan man få op til 40% af tilslutningsbidraget tilbage, der er tale om ca. 25.000 kr.

Vil du håndtere dit regnvand på egen grund?

Der er flere måder at håndtere regnvand på egen grund. Det kan for eksempel være i faskiner eller regnbede.

Få inspiration og praktisk vejledning på Vejle Kommunes hjemmeside

Læs folderen 'Regnvand i haven:

Regnvand i haven

Regnvand i haven.pdf
Download

Du kan få 25.000 kr. til at håndtere regnvand på egen grund

For at vi kan tilbagebetale de 25.000 kr., skal der være god lokal opbakning. Hvis du er interesseret, skal du udfylde det vedlagte tilkendegivelsesskema og sende det til Vejle Spildevand A/S, Toldboldvej 20, 7100 Vejle, att.: Simon Birch inden 1. november 2021. Alternativt kan skemaet scannes og sendes pr. mail til sbi@vejlespildevand.dk 

Tilkendegivelsesskema

Givskud Tilkendegivelsesblanket 4.0.pdf
Download

Lav en simpel nedsivningstest

Du skal lave en nedsivningstest i din have, på det sted hvor faskinen eller regnbedet ønskes placeret. Ved en nedsivningstest måles jordens nedsivningsevne. Jo højere nedsivningsevne jo bedre er mulighederne for håndtering af regnvand på egen grund.

I folderen herunder er det illustreret, hvordan en nedsivningstest kan laves. Du kan også se denne video:  

Alternativt kan du tage fat i en kloakmester, som kan hjælpe dig. 

Dokumentationen for testen skal sendes med sammen med tilkendegivelsesblanketten. Du kan evt. bruge noteringsskemaet herunder:

Forundersøgelser - til nedsivning af regnvand

Forundersøgelser Til Nedsivning Af Regnvand.pdf
Download

Skema til nedsivningstest

Skema Til Nedsivningstest 3.0.pdf
Download

Undersøg din interne kloak

Det interne kloaksystem kan være afgørende for, hvor nemt et projekt kan gennemføres. Det er derfor en god idé at tage et kig på husets kloaktegninger.

Hvis I ikke selv har tegningerne, kan I være heldige, at de findes på Vejle Kommunes byggesagsarkiv:

Besøg www.weblager.dk

Alternativt kan I tage kontakt til mig, da vi her ved Vejle Spildevand har været byggesagsarkivet igennem for kloaktegninger i Givskud.

Vi skal have din tilkendegivelse senest 1. november 2021

Du siger ja til udtræden Vi beregner effekten og giver besked Du etablerer anlæg til at håndtere regnvand
Senest 01.11.2021 Senest 15.11.2021 Senest 15.11.2022

 

Du har frem til 1. november 2021 til at tilkendegive, om du ønsker at håndtere regnvand på egen grund. Derefter bruger vi en måned på at beregne, om tilslutningen til projektet er tilstrækkelig til, at projektet kan gennemføres, og om vi kan tilbagebetale ca. 25.000 kr. til de af jer, der ønsker at håndtere regnvand på jeres egen grund.

Se borgermødet online

Se borgermødet d. 17.12.2020

Du finder også præsentationen og svar på spørgsmål fra mødet.

BYGGEPERIODE

Juli 2021 - Ultimo 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Ellen Ansholm Rasmussen
Ellen Ansholm Rasmussen
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk