Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Egtved - lukning af renseanlæg

Egtved - lukning af renseanlæg

BYGGEPERIODE

2023 - 2024

Som led i Vejle Spildevands strategi for renseanlæg, hvor vi nedlægger små og nedslidte renseanlæg og transporterer spildevandet til større og mere effektive anlæg, er vi gået i gang med at nedlægge Egtved Renseanlæg.

Fra foråret 2023 til begyndelsen af 2024 graver vi et ca. 9 kilometer langt spildevandsrør fra Egtved til Ødsted, hvor vi via en pumpestation transporterer spildevandet videre til Haraldskær Renseanlæg, som har langt bedre og mere moderne rensemetoder.

Spildevandsrøret, som erstatter renseanlægget, løber fra Egtved til Ødsted og videre til Haraldskær. Det er cirka 9 kilometer langt. 

BYGGEPERIODE

2023 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk