Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Egtved - lukning af renseanlæg / Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Slut med at rense spildevand på Egtved Renseanlæg

Opdateringer 2

BYGGEPERIODE

2023 - 2024

Sidste uge markerede enden på Egtved Renseanlæg, da vi behandlede den sidste mængde spildevand.

Dette skridt er en del af vores langsigtede plan om at forny og forbedre spildevandsbehandlingen i hele Vejle Kommune ved at samle rensningen på færre og større anlæg.

Egtved Renseanlæg er nu nedlagt, og spildevandet ledes til Haraldskær Renseanlæg. 

Projektleder Ole Dregaard forklarer om projektet: “Vi nedlægger Egtved Renseanlæg som et led i vores strategi om at udfase små og nedslidte renseanlæg. Vi har nu sat den nye pumpestation i drift, som effektivt transporterer spildevandet til det moderne renseanlæg i Haraldskær.”  

Spildevandet fra Egtved ledes via en ny kloakledning via Ødsted og videre til Haraldskær Renseanlæg, som er et stort og tidssvarende anlæg, der renser vandet effektivt og med mere moderne rensemetoder.    

Lukningen af Egtved Renseanlæg giver dermed en forbedret vandkvalitet, fordi det rensede spildevand, vi sender ud i Vejle Fjord i fremtiden vil være endnu renere, end det er nu.

Forskønnelse af området indtil september 

Selvom renseanlægget er nedlagt, vil der stadig være aktivitet med maskiner og håndværkere frem til september i år, fordi vi er i gang med at forskønne området med disse tiltag: 

  • De biologiske tanke fjernes, fyldes op med jord og der sås græs 
  • Efterklaringstanken ombygges til bassin til opbevaring af vand 
  • Teknikbygninger fjernes, der fyldes op med jord og der sås græs 

Sådan kommer området ved Egtved Renseanlæg til at se ud: De biologiske tanke fjernes, fyldes op med jord og der sås græs. Efterklaringstanken ombygges til bassin til opbevaring af vand. Teknikbygninger fjernes, der fyldes op med jord og der sås græs 

Bygningen indeholder de tekniske installationer til pumpestationen. 

Opdatering 29. februar 2024
Teknikhus på plads
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2023 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk