Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Job / Vores arbejdsplads / Mød Cristina - ingeniør-praktikant

Mød Cristina - ingeniør-praktikant

Cristina var i perioden fra august 2022 til januar 2023 i praktik i Plan og Projekt. I dag er hun tilknyttet som studentermedhjælper.

Min drøm er at arbejde med vand og hjælpe mennesker

Da 21-årige Cristina Villalta første gang sagde det højt for sine venner i hjemme i Spanien, var der mange, som trak lidt på smilebåndet.

I dag er der vist ikke mange, der smiler. For lige nu er Cristina i fuld gang med at realisere sin drøm. Hun læser til forsynings- og klimaingeniør på VIA University College i Horsens, som er et af de få steder i verden, hvor hun kan få den rette fagkombination og lære, hvordan man kan sikre rent drikkevand, beskytte grundvandet og arbejde med bæredygtig energiforsyning. Der var altså ikke andet at gøre end at rykke teltpælene op og flytte fra Spanien mod nord.

Lige nu er hun dog i praktik i Vejle Spildevand, hvor hun prøver kræfter med forskellige klima- og kloakeringsprojekter i afdelingen ”Plan og Projekt” – fra specifikke beregninger af kapaciteten i det enkelte kloak- eller regnvandsrør til planlægning af byggemodninger og opsætning af en computerbaseret afløbsmodel.

En god omgangstone

- Jeg har lært meget, og jeg er blevet endnu mere begejstret for den del af vandforsyningen, der vedrører kloak og afledning af spildevand og regnvand. Det har også været spændende at være del af en dansk arbejdsplads, siger Cristina, der særligt hæfter sig ved, at kollegaerne er gode til at hjælpe hinanden.

- Der er altid tid til at få hjælp og tingene forklaret en ekstra gang. Og så er her en god og afslappende omgangstone. Det har gjort det nemt for mig at være praktikant hos Vejle Spildevand.

I slutningen af december går turen i første omgang tilbage på skolebænken, hvor hun skal færdiggøre sin bacheloruddannelse. Dernæst rykker hun endnu længere nordpå – nærmere bestemt til Ålborg, hvor hun vil fortsætte sine studier. Hvad der så skal ske, står hen i det uvisse – og så alligevel ikke helt:

- Den specialviden, jeg får i Danmark, vil jeg gerne bruge til at hjælpe mennesker i fattige lande. De har store problemer med både rent drikkevand og afledning af spildevand, siger Cristina, der sagtens kan se sig selv som en del af et vand- og klimaprojekt i fx Afrika.

Vejle Spildevand er også glade for at have Cristina i praktik: - Det giver et friskt pust at få en ny ung kollega, og det er sundt at skulle forholde sig til vores viden og praksis på en ny måde, når vi skal give den videre til et ungt menneske under uddannelse, siger Robert Schmidt, chef for "Plan og Projekt" i Vejle Spildevand.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk