Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Bredballe - separering af kloakker etape 10D - Krintelsvej m.fl

Bredballe - separering af kloakker etape 10D - Krintelsvej m.fl

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2023 - 2024

Aktuelt: Starter før tid for at reducere generne for beboerne

Arbejdet med at adskille regn- og spildevand på Krintelsvej og Stejlbjergvej er egentligt først planlagt til 2024 som en del af etape 10 og 11, men da TREFOR Varme skal til at etablere fjernvarme i området, rykker vi vores arbejde frem til efteråret 2023.

Det gør vi bl.a. for at reducere generne for beboerene mest muligt, så vi ikke skal grave ad flere omgange. Desuden er begge veje meget smalle og stejle, og da de nye kloakrør til regnvand skal ligge nederst, skal vi i jorden først. De eksisterende kloakrør renoverer og genbruger vi til spildevand.   

Bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord

Vejle Kommune ønsker at forbedre badevandskvaliteten i Vejle Fjord, og tillæg nr. 232 til Vejle Kommunes spildevandsplan er en del af Vejle Kommunes strategi om nedlæggelse af overløbsbygværkerne langs Vejle Fjord.

Se hele strategien.

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

2023 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk