Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Vidste du at / Klimaløsninger / Regnvandsbede

Regnvandsbede

Regnvandsbede i Bredballe aflaster kloakkerne og skåner badevandet i fjorden

I Vejle Spildevand og Vejle Kommune har vi gennem en årrække arbejdet med, hvordan vi lokalt kan håndtere de store mængder af regnvand. En af de løsninger, vi har haft succes med, er kantstensbede, som aflaster kloakkerne for vejvand.

Hvor jordbunden er egnet, har vi lavet kantstensbede i eller under en vejbane eller et fortov. Bedene er opbygget med planter, som kan tåle de omskiftelige forhold i bedene, og filtermuld, der tilbageholder fosfor, tungmetaller og visse miljøfremmede stoffer, inden vejvandet siver ned i grundvandet.

Vi har i første omgang etableret pilotprojekter nordøst for Vejle i byen Bredballe. Senere skal kantstensbedene udbredes til resten af Vejle by.

Målet er at forsinke vandet, indtil der er plads til regnvandet i vandløb og søer, så vi kan begrænse oversvømmelser og samtidig skabe en grønnere og mere rekreativ by.

Vejriste i Bredballe.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk