Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Forstå din regning

Forstå din regning

Her får du hjælp til at forstå de forskellige dele af din spildevandsregning:

 

Vandafledningsbidraget er prisen for, at vi renser spildevandet. Vandafledningsbidraget er et variabelt beløb, hvor du betaler for den mængde vand, du bruger. 

Vi afregner på denne måde, fordi den mængde vand, der ledes ind i en ejendom nogenlunde, svarer til den vandmængde, der efterfølgende ledes ud som spildevand til vores kloaksystem.

Se vores priser

Det faste bidrag er et beløb, der afregnes for det antal kloaktilslutninger (kun spildevand), der er lagt ind på din ejendom. Typisk har du ét kloakstik. 

Det faste bidrag dækker omkostningerne til anlæg og drift af ledningssystemet og er uafhængigt af, hvor meget vand du bruger. 

Her kan du se det samlede beløb for spildevand i det forgangne år, hvor vandafledningsbidraget, det faste bidrag pr. kloakstik og moms er lagt sammen. 

Årsafregningen omhandler det forgangne år, mens 1. aconto drejer sig om det "nye" år.  

Som kunde i Vejle Spildevand betaler du to gange om året et fast beløb forud - det kaldes aconto. Acontobeløbet er baseret på, hvad vi forventer, at dit vandforbrug er.

Her kan du se, hvad du har betalt aconto i det forgangne år.

Her har vi beregnet, om du har betalt for meget eller for lidt, fordi vi sammenligner dit acontobeløb med dit faktiske forbrug. 

Som kunde i Vejle Spildevand betaler du to gange om året et fast beløb forud - det kaldes aconto. Acontobeløbet er baseret på, hvad vi forventer, at dit vandforbrug er. Her kan du se, hvad vi opkræver i 1. aconto for den pågældende periode, som er det "nye" år. 

Du kan se flere informationer om 1. aconto på side 2/bagsiden. Beløbet for 1. aconto er indregnet i det samlede beløb, som du skal betale. 

Ønsker du at få ændret dit acontobeløb, så kontakt vores kundeservice

Vi sender regninger for spildevand to gange om året, som skal betales i marts og september måned. 

Vi opkræver et gebyr på 50 kr. pr. regning udsendt pr. post. Dette gebyr kan du spare, hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice, e-Boks eller mailservice. 

Vi opkræver ikke gebyr for den første regning, du modtager den fra os.

Tilmeld til Betalingsservice

Tilmeld til e-Boks

Tilmeld til mailservice

Hvis du har en minipumpestation, kan du se el-refusion på din årsafregning.  

Du kan finde flere svar i vores ofte stillede spørgsmål

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk