Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Tømningsordning

Tømningsordningen for bundfældningstanke

Udenfor de kloakerede områder i Vejle Kommune findes private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand.

Vejle Kommune har besluttet, at alle husstande med private bundfældningstanke skal være med i den kommunale ordning for tømning af bundfældningstanke. Ordningen er politisk vedtaget, og du kan som udgangspunkt ikke vælge den fra.

Når din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i bundfældningstanken løber urenset ud i dit nedsivningsanlæg, som derved kan blive tilstoppet.

Bundfældningstanken tømmes helt for slam og spildevand. Du skal selv genfylde tanken med vand. Efter tømning sendes en tømningsattest enten via SMS eller e-mail (hvis du har tilmeldt dig denne ordning). På tømningsattesten kan du se, om der er fejl eller mangler ved bundfældningstanken.

Septitank 1
Septitank 2

Tømningsordningen er opdelt i to områder:


- Den praktiske udførsel 
- Det administrative område 

Den praktiske udførsel

Vi varetager den praktiske udførsel af tømningsordningen. Det vil sige, at vi skal sørge for, at bundfældningstankene bliver tømt én gang årligt.

Tømningerne udføres af:
FKSSlamson A/S
Tlf. 6342 1017

Tømningerne varsles til ejerne pr. sms

Se tømningstidspunkter

Se oplysninger om din tank

Mangler du din kode, kan du bestille den på denne mail: tomningsordning@vejlespildevand.dk eller på tlf. 7641 3700. Kode sendes kun til ejer af ejendommen.

Tilmelding af sms eller e-mail for varsling af tømningstidspunkter

Du kan modtage varsling af tømningstidspunkt og modtage tømningsattest efter vores besøg via sms/e-mail. 

Tilmeld varsling af tømningstidspunkter

Priser for tømningsordningen

Se priser i prislisten 

Ekstra opkrævning

Vi opkræver efter vores prisliste for forgæves kørsel og tanke større end 5 m3. Vi sender regninger til ejerne en gang om året. 

Hvem kan jeg kontakte?

FKSSlamson A/S tlf. 6342 1017
Telefontid: Mandag - Fredag kl. 08.00 - 12.00
Mail: to@fksslamson.dk

Vejle Spildevand tlf. 7641 3700
Mail: tomningsordning@vejlespildevand.dk

Det administrative område

Vejle Kommunes Teknik- og Miljø er ansvarlig for reglerne. Du kan læse mere i det regulativ, hvor retningslinierne og lovgrundlaget for tømningsordningen er listet op. 

Læs regulativet

Har du spørgsmål om

  • dispensation for tømning?
  • din ejendommen er omfattet af tømningsordningen?

Så kontakt Vejle Kommune Team Spildevand.

Find Team Spildevands kontaktinfo på Vejle Kommunes hjemmeside

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk