Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Mølholm - etape 3 - separering af kloakker

Mølholm - etape 3 - separering af kloakker

BYGGEPERIODE

April 2024 - August 2024

Modernisering af kloakker i Mølholm - etape 3

Fra Mølholm sker der overløb til Vejle Fjord af urenset spildevand, når det regner kraftigt, og det har betydning for bl.a. badevandskvaliteten. Derfor går vi i gang med at modernisere kloakkerne med en såkaldt separatkloakering. 

Hvad er separatkloakering?

Vi moderniserer kloakkerne ved at lave en såkaldt separatkloakering. I dag løber spildevand og regnvand i ét rør, men når vi adskiller (separerer) rørene, så får vi spildevandet i ét rør og regnvandet i et andet rør.

Det giver en lang række fordele:

  • Vi reducerer antallet og mængden af overløb
  • Vi reducerer vores ressourcer på at transportere og rense regnvand
  • Vi reducerer risikoen for oversvømmelser

Regnvandet bliver ledt Vejle Fjord, og spildevandet føres til renseanlægget. 

Hvad skal du som husejer selv gøre?

Vejle Spildevand sørger for at adskille kloakrørene i vejen, mens du som husejer har ansvaret for rørene på din matrikel. Det vil sige, at du skal sørge for at få kloaksystemet på din grund separeret: 

  • Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester
  • Kloakmesteren skal sende en færdigmelding og en korrekt tegning til Vejle Kommune
  • Når kommunen har modtaget dokumentation for, at alt regnvand og spildevand er separeret på din grund, er arbejdet afsluttet

Materialer fra informationsmøde 8. februar

Præsentation Mølholm etape 3 - informationsmøde 8. februar 2024.pdf
Download
Spørgsmål/svar-referat - informationsmøde 8. februar 2024.pdf
Download

BYGGEPERIODE

April 2024 - August 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk