Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Materialer fra informationsmøde 18. juni 2024

Opdateringer 3

BYGGEPERIODE

2024 - 2026

Materialer fra informationsmøde 18. juni 2024

Præsentation - separatkloakering på Nørremarken - informationsmøde 18. juni 2024.pdf
Download
Spørgsmål-svar-referat - separatkloakering Nørremarken - informationsmøde 18. juni 2024.pdf
Download
Opdatering 29. maj 2024
Invitation til informationsmøde 18. juni 2024
Læs opdatering
Opdatering 19. marts 2024
Undersøgelser af jordbunden 2.-4. april
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2024 - 2026
PROJEKTLEDER
Billede af Morten Smith
Morten Smith
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk