Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Undersøgelser af jordbunden 2.-4. april

Opdateringer 1

BYGGEPERIODE

2024 - 2026

I perioden 2.-4. april foretager vi en række undersøgelser af jordbunden, som vi bruger i planlægningen af vores arbejde med at modernisere kloakkerne i Stadionkvarteret.

Undersøgelserne laves forskellige steder i de offentlige veje i etape 1 (dvs. Bøgomvej, Nørre Have, Romgaardsvej, Kong Hans Vej og Stadion Allé 6) og Roms Hule. Der kan forekomme kortvarige indsnævringer og afspærringer.   

Undersøgelserne gennemføres fra firmaet Franck Miljø- og Geoteknik, som har en lastbil med udstyr, der borer 4-6 meter ned i jorden.

BYGGEPERIODE

2024 - 2026
PROJEKTLEDER
Billede af Morten Smith
Morten Smith
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk