Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Damhaven spærres om aftenen og natten i fem weekender

Opdateringer 6

BYGGEPERIODE

2019 - 2024

Vejle Spildevand er i gang med et stort kloakprojekt omkring i Damhaven i Vejle. Som en del af anlægsarbejdet er det nødvendigt at spærre Damhaven ved krydset ved Enghavevej, fordi der skal etableres nye kloakrør under vejen. For at tage mest muligt hensyn til trafikken udfører forsyningsselskabet arbejdet om aftenen og natten i løbet af fem weekender, der starter i den kommende weekend.  

Spærringen af Damhaven foregår i disse weekender

  • 7. januar – 9. januar 2022
  • 14. januar – 16. januar 2022
  • 21. januar – 23. januar 2022
  • 28. januar – 30. januar 2022
  • 4. februar - 6. februar 2022

Spærringen af Damhaven foregår på disse tidspunkter

  • Fredag kl. 20.00 - lørdag kl. 09.00
  • Lørdag kl. 19.00 - søndag kl. 10.00
  • Søndag kl. 19.00 - mandag kl. 05.00

Skiltes med omkørsel

Der skiltes med omkørsel via Enghavej, Vestre Engvej og Boulevarden. Det er muligt at køre ind til butikkerne via Boulevarden.

Anlægsarbejdet udføres ved den grønne markering. Der skiltes med omkørsel via Enghavevej, Vestre Engvej og Boulevarden

Modernisering af kloaksystemet

Projektets formålet er at modernisere kloakkerne i området, så risikoen for oversvømmelser af kældre og overløb til Vejle Fjord reduceres. Moderniseringen sker ved, at regnvand og spildevand skal skilles ad i hver sit separate rør. Derfor hedder princippet separatkloakering. Udover separatkloakeringen etablerer Vejle Spildevand også en ny pumpestation, der kommer til at pumpe regnvandet ud i Vejle Å.

Projektet varer frem til 2023 og er en del af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028.

Damhaven spærres ved krydset ved Enghavevej

De nye kloakrør etableres under Damhaven i forlængelse af denne udgravning. 

Opdatering 06. juni 2024
Informationsmøde 13. juni 2024
Læs opdatering
Opdatering 09. august 2023
Regnvand fra Ribevej og Kolding ledes nu ud i Vejle Å
Læs opdatering
Opdatering 31. januar 2022
Afspærring afsluttet før tid
Læs opdatering
Opdatering 29. november 2021
Hvorfor går Vejle Spildevands entreprenør med åndedrætsværn og overtræksdragter ?
Læs opdatering
Opdatering 25. oktober 2021
Støjgener 25.-27. oktober
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2019 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk