Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation

Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation

BYGGEPERIODE

2019 - 2024

Vi moderniserer kloaksystemet

Området ved Damhaven har fælles kloak, dvs. at regn- og spildevand ledes i samme kloakledning. Fremover vil området blive separatkloakeret, så spildevand og regnvand ledes i hver sin kloakledning.

Spildevandssystemet skal aflastes, fordi stigende mængder regnvand medfører en opstuvning i spildevandssystemet, og der er risiko for overløb af urenset spildevand til Vejle Fjord.

Hvad er separatkloakering?

Tidsplan

Etape 1-4 Afsluttet
Etape 5 Påbegyndes og afsluttes i 2024

Ny regnvandsledning og pumpestation ved Vejle Å

Vi har etableret en ny regnvandsledning under Damhaven(vejen) og frem til Vejle Å og en pumpestation til regnvand, der er placeret nær åen. 

Læs mere om Spildevandsplanen 2020-2028

Området ved Damhaven er en del af Spildevandsplanen 2020-2028 i Vejle Kommune. Planen findes på Vejle Kommunes hjemmeside.

Læs spildevandsplanen

BYGGEPERIODE

2019 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk