Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Informationsmøde 13. juni 2024

Opdateringer 6

BYGGEPERIODE

2019 - 2024

Invitation til informationsmøde 13. juni kl. 15.00

Informationsmødet handler om kloakprojektet mellem Bleggaardsgade og Koldingvej.

Inden Vejle Spildevands entreprenør påbegynder arbejdet med at grave, inviterer vi til et informationsmøde. På mødet vil vi gennemgå projektet, tidsplanen og hvilke gener I kan forvente.

Mødet afholdes d. 13. juni kl. 15.00, og vi mødes ved krydset mellem Bleggaardsgade og Aasen.

Tilmelding til sbi@vejlespildevand.dk.

Tidsplan

Projektet opstartes i uge 25, og entreprenøren starter med at grave i den nordlige ende af området mellem Bleggaardsgade og Koldingvej.  

Grave- og belægningsarbejde forventes afsluttet i uge 34.

Gartner påbegynder reetablering umiddelbart herefter.

Opdatering 09. august 2023
Regnvand fra Ribevej og Kolding ledes nu ud i Vejle Å
Læs opdatering
Opdatering 31. januar 2022
Afspærring afsluttet før tid
Læs opdatering
Opdatering 04. januar 2022
Damhaven spærres om aftenen og natten i fem weekender
Læs opdatering
Opdatering 29. november 2021
Hvorfor går Vejle Spildevands entreprenør med åndedrætsværn og overtræksdragter ?
Læs opdatering
Opdatering 25. oktober 2021
Støjgener 25.-27. oktober
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2019 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk