Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Separatkloakering / Hvad er separatkloakering?

Hvad sker ved en separatkloakering?

I ældre byområder er der ofte fælleskloak. Det betyder, at regn- og spildevand bliver ledt til det samme kloakrør og giver en række udfordringer, når det regner meget. Derfor er vi mange steder i gang med at lave separatkloakering.

Hvad er separatkloakering?

Separatkloakering adskiller regnvand og spildevand i hvert sit separate kloakrør. Derfor hedder princippet separatkloakering.

Separatkloakering adskiller regnvand og spildevand

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal skilles ad i hver sit separate rør. Det gør vi ved at lave en ny regnvandsledning i vejen ved siden af den nuværende fælleskloakledning. Fælleskloakledningen bliver derfor en spildevandsledning, fordi den kun skal modtage spildevand. I andre tilfælde lægges også en ny spildevandsledning.

Vi etablerer også en ekstra stikledning ved din ejendom, så du fremover har én stikledning til regnvandet og én stikledning til spildevandet.

For at separere regnvand og spildevand skal nedløbsrørene og andre regnvandsafløb tilsluttes regnvandsledningen. De må ikke tilsluttes spildevandsledningen. Det er den enkelte grundejers ansvar at separatkloakere på sin egen grund og sikre korrekt tilslutning til skelbrøndene.

Prisen for den enkelte grund afhænger bl.a. af husets placering på grunden, den nuværende rørføring på grunden og antallet af nedløbsrør.

Faskiner og afpropning

Du kan eventuelt lave lokale faskiner, som er en form for vanddepot i haven, hvor du aktivt leder dit regnvand hen. Ønsker du at lave faskiner, skal du have en tilladelse fra Vejle Kommune.

Alle kloakrør, der ikke længere er i brug, skal afproppes forsvarligt af hensyn til rotter. Og husk, at det skal være en autoriseret kloakmester, der udfører afpropningen.

Se oplysninger for din egen adresse

 Vejle Kommunes hjemmeside kan du se, hvad der gælder for din ejendom i forhold til spildevand og kloakering:

Se oplysninger for min adresse på Vejle Kommunes hjemmeside

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk