Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Mølholm - separering af kloakker

Mølholm - separering af kloakker

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030

Vi adskiller regnvand og spildevand

Vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand i to separate kloakrør, en såkaldt separatkloakering.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, som er vedtaget af Vejle Kommune den 9. december 2020.

Kommunens Spildevandsplan skal bl.a. sikre en bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord og separatkloakeringen udføres for at undgå, at der fremtidigt ledes regnvandsopblandet spildevand fra området til Vejle Fjord.

De næste etaper

1. etape af Mølholm - Dornsvej m.fl. - er afsluttet. Den øvrige del af Mølholm separatkloakeres i perioden 2022-2030. Næste etape går i gang i sommeren 2022. 

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030
PROJEKTLEDER
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør