Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Mølholm - separering af kloakker

Mølholm - separering af kloakker

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030

Vi adskiller regnvand og spildevand

Vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand i to separate kloakrør, en såkaldt separatkloakering.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, som er vedtaget af Vejle Kommune 9. december 2020.

Læs Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 

Kommunens Spildevandsplan skal bl.a. sikre en bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord, sikre området mod øgede mængder regnvand samt undgå, at der ved skybrud kan stuve spildevand op på veje og i kældre.

Etape 1 og 2

Etape 1 i Mølholm - Dornsvej m.fl. - er afsluttet. Den øvrige del af Mølholm separatkloakeres i perioden 2022-2030.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, som er vedtaget af Vejle Kommune 9. december 2020. 

Etape 2 i Mølholm består af vejene Mejsevej, Nyvej, Rønsvej, Miravej, Alleen, Holger Sørensensvej og, planlægningsvis, Tvendevej. Vi begynder med disse vej marts 2023. Etape 2 forventes afsluttet i 2023.

Etape 2

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030
PROJEKTLEDER
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør