Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Mølholm - separering af kloakker

Mølholm - separering af kloakker

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030

Aktuelt: Mejsevej og Teglværksvej

Da boringen fra Nyvej til Tvendevej mislykkedes på grund af store sten, vil boringen og separatkloakeringen af Tvendevej blive etableret senere hen – forventeligt i 2024.

Vi er nu i stedet gået i gang med ledningerne op ad Mejsevej og Teglværksvej. Vi lukker i perioder for vandet, da vandledningen på Mejsevej ikke ligger som forventet og derfor skal lægges om.

Da Mejsevej er en blind vej, har vi koordineret vores arbejde med Brand og Redning, så der altid kan komme hjælp forbi vores udgravning, hvis uheldet skulle være ude.

Vi adskiller regnvand og spildevand

Vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand i to separate kloakrør, en såkaldt separatkloakering - og er i øjeblikket i gang i Mølholm-området.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, som er vedtaget af Vejle Kommune 9. december 2020.

Læs Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 

Kommunens Spildevandsplan skal bl.a. sikre en bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord, sikre området mod øgede mængder regnvand samt undgå, at der ved skybrud kan stuve spildevand op på veje og i kældre.

Etape 1 er afsluttet og etape 2 starter marts 2023

Etape 1 i Mølholm - Dornsvej m.fl. - er afsluttet. Den øvrige del af Mølholm separatkloakeres i perioden 2022-2030.

Etape 2 i Mølholm består af vejene Mejsevej, Nyvej, Rønsvej, Miravej, Alleen, Holger Sørensensvej og, planlægningsvis, Tvendevej.

Vi starter gravearbejdet i krydset mellem Rønsvej og Dornsvej samt helt nordligst på Mejsevej mandag den 20. marts, da vi skal etablere et kloakrør mellem Mejsevej og Dornsvej. Vi forventer at være færdige her i løbet af to uger. Det vil give trafikale ændringer i hverdagen.

Efter påske rykker vi videre til Rønsvej, som vi arbejder på frem til maj/juni 2023. Herefter fortsætter arbejdet på de øvrige adresser, dvs. Nyvej, Miravej, Alleen, Holger Sørensens Vej, Tvendevej og resten af Mejsevej.

Der er opsat skilte i området med trafikændringer.

Etape 2 forventes afsluttet i 2023.

Etape 2

Etapeinddeling og tidsplan for resten af projektet

Materiale fra informationsmødet om etape 2 - 15. februar 2023

Slides Fra Informationsmødet.pdf
Download

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030
PROJEKTLEDER
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør