Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Mølholm - separering af kloakker

Mølholm - separering af kloakker

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030

Aktuelt: Info om Rønsvej 

Vi er nu i gang med Rønsvej mellem Alleen og Miravej. Her bliver vi nødt til at bruge Alleen til jordkørsel, så vi ikke skal grave baglæns, men kan køre rundt med den jord, vi graver op. På denne måde får vi afsluttet arbejdet på Rønsvej hurtigst muligt samtidig med, at vi kan holde mest muligt af vejen åben til kørsel til beboerne.

Fordi Alleen er en privat fællesvej med en mindre stabil vejopbygning, har vi lagt plastikplader og køreplader ovenpå for at skåne vejen mest muligt, mens vi bruger den.

I forbindelse med opstart af gravearbejdet på Rønsvej har vi fundet ud af, at flere rør ikke ligger, som vi ellers havde fået at vide. Derfor skal vi flytte vandrørene i vejen for at få plads til nye kloak- og regnvandsrør. Dette betyder, at vi er nødt til at lukke længere strækninger ad gangen.

Undskyld besværet. 

Vi adskiller regnvand og spildevand

Vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand i to separate kloakrør, en såkaldt separatkloakering - og er i øjeblikket i gang i Mølholm-området.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, som er vedtaget af Vejle Kommune 9. december 2020.

Læs Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 

Kommunens Spildevandsplan skal bl.a. sikre en bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord, sikre området mod øgede mængder regnvand samt undgå, at der ved skybrud kan stuve spildevand op på veje og i kældre.

Etape 1 er afsluttet og etape 2 starter marts 2023

Etape 1 i Mølholm - Dornsvej m.fl. - er afsluttet. Den øvrige del af Mølholm separatkloakeres i perioden 2022-2030.

Etape 2 i Mølholm består af vejene Mejsevej, Nyvej, Rønsvej, Miravej, Alleen, Holger Sørensensvej og, planlægningsvis, Tvendevej.

Vi starter gravearbejdet i krydset mellem Rønsvej og Dornsvej samt helt nordligst på Mejsevej mandag den 20. marts, da vi skal etablere et kloakrør mellem Mejsevej og Dornsvej. Vi forventer at være færdige her i løbet af to uger. Det vil give trafikale ændringer i hverdagen.

Efter påske rykker vi videre til Rønsvej, som vi arbejder på frem til maj/juni 2023. Herefter fortsætter arbejdet på de øvrige adresser, dvs. Nyvej, Miravej, Alleen, Holger Sørensens Vej, Tvendevej og resten af Mejsevej.

Der er opsat skilte i området med trafikændringer.

Etape 2 forventes afsluttet i 2023.

Etape 2

Etapeinddeling og tidsplan for resten af projektet

Materiale fra informationsmødet om etape 2 - 15. februar 2023

Slides Fra Informationsmødet.pdf
Download

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

Sommer 2022 - September 2030
PROJEKTLEDER
Billede af Klaus K. Jensen
Klaus K. Jensen
Ingeniør