Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Give Renseanlæg: Spildevandet fra start til slut

Dimensioneret til 42.500 PE

Mekanisk rensning

Anlægget består af

  • Rist
  • Sand og fedtfang
  • Sandvasker

Her fjernes:

  • 5 tons ristegods pr. år, ca. 20 tons sand pr. år og ca. 50 tons fedt pr. år, som køres til rådnetankene på Vejle Renseanlæg, hvor det bidrager til energiproduktionen.

Biologisk rensning

  • 2 procestanke. Volumen i alt: 7.100 m3. Dybde: 6 meter
  • 1 Efterklaringstank. Volumen: 1.500 m3. Dybde: 3,5 meter

Slamproduktion og energiproduktion

  • 450 tons tørstof pr. år

Stofmængder og rensegrader                

Indløb: 460 ton/år organisk stof (Bi5), 55 ton/år kvælstof (N) og 7 ton/år phosphor (P)
Udløb: 5,7 ton/år organisk stof (Bi5), 3,1 ton/år kvælstof (N), og 0,35 ton/år phosphor (P)
Rensegrader: 99% organisk stof(Bi5), 94% kvælstof (N) og 95% phosphor (P)

Energiproduktion (solceller): 34.000 kWh pr. år

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk