Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Nemme LAR-løsninger i egen have

Ved at indrette din have med forskellige LAR-løsninger kan du aflaste kloakken og dermed forhindre oversvømmelser. Samtidig skåner du naturen for at blive forurenet med spildevand. Nogle af løsningerne er relativt billige og nemme at anlægge, mens andre kræver en del arbejde og er en større investering.

NEDSIVNING I GRÆSPLÆNE

Regnvandet ledes fra dit nedløbsrør og ud på græsplænen, hvorfra det kan sive ned i jorden og videre ned i grundvandet. Din haves udtryk ændrer sig ikke, men græsplænen kan blive lidt sumpet efter regnvejr.

REGNVANDSOPSAMLING

Her bruger du en regnvandstønde til at opsamle regnvandet, som du kan bruge til at vande havens planter (kaldes LUR – lokal udnyttelse af regnvandet). Denne løsning kan ikke stå alene, da vandet skal kunne ledes et andet sted hen, hvis tønden bliver fuld. Det er derfor en god idé at kombinere med nedsivning i din græsplæne.

REGNVANDSBED

Et regnvandsbed består af en udgravet lavning i haven, som regnvandet ledes til, hvorfra det langsomt siver ned i jorden. I regnvandsbedet kan du plante buske, stauder og andre planter, som kan tåle at stå i vand.

FASKINE

En faskine er et hulrum under jorden, som fyldes op med drænende materiale hvori regnvandet ledes ned i. Herfra siver regnvandet videre ud i jorden og ned i grundvandet. Den er ikke synlig og optager ikke plads i haven.

GENNEMTRÆNGELIGE BELÆGNINGER/PERMEABEL BELÆGNING

Denne løsning er en flisebelægning, som regnvandet kan løbe igennem. Mest kendt er græsarmeringssten, men der findes flere flisetyper, hvor regnvand kan sive gennem flisernes fuger. Underlaget under belægningen skal også være permeabelt.

GRØNNE TAGE

At etablere et grønt tag er en dyr, men arkitektonisk flot løsning, der kan forlænge tagets levealder. Løsningen kan imidlertid ikke stå alene, da der er behov for, at noget af regnvandet ledes via tagrender til nedsivning et andet sted på grunden. 

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

På Vejle Kommunes hjemmeside kan du læse, hvad du må gøre selv, hvad du skal have autoriseret hjælp til, og hvad du skal have tilladelse til.

For mere information besøg Vejle Kommunens hjemmeside

Grundejere, som håndterer regnvand på egen grund, kan i nogle særlige tilfælde få tilbagebetalt noget af tilslutningsbidraget til kloakken. Hvis du vil høre mere om dette er en mulighed for din ejendom, så kontakt Vejle Spildevand.

Se her, hvordan du kommer godt i gang med at håndtere regnvandet i din have.

  • Undersøg, om din jord er velegnet til nedsivning. 
  • Kontakt Vejle Spildevand for at høre om dine muligheder for at få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag til kloakken.
  • Søg nedsivningstilladelse hos Vejle Kommune.
PUBLISERET C06nmsyc D20 2064 1.0
Water 2630618

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk