Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Årsrapporter

Årsrapporter

Her kan du få mere viden om vores økonomi og blive klogere på, hvad det betyder, at vi ikke er et traditionelt aktieselskab.

Vi skal balance vores indtægter og udgifter 

I 2010 bestemte Folketinget, at kloakafdelingerne skulle skilles ud fra kommunerne og være selvstændige selskaber.

Vi må ikke tjene penge som traditionelle aktieselskaber, der skal sørge for udbytte til deres aktionærer. Vi er derimod et såkaldt hvile-i-sig-selv-selskab, hvor vi skal balance vores indtægter og udgifter over en periode, som typisk er fire år.  Vores egenkapital er gravet ned i jorden

Egenkapitalen er et udtryk for de værdier, der er i selskabet – det vil sige, at vi har renseanlæg, kloakrør, pumpestationer og andre anlæg til en værdi af 3,6 milliarder kr.

Vi har bl.a. syv renseanlæg, 450 pumpestationer og 2000 km kloakrør, og en stor del af disse anlæg ligger, hvor man ikke kan se dem. Vores egenkapital er med andre ord gravet ned i jorden, hvor den hver dag året rundt gør gavn for miljøet og sundheden for vores kunder.  

Hent vores årsrapporter

Årsrapport 2023 Vejle Spildevand AS.pdf
Download

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk