Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Trappemodel (Erhverv)

Trappemodel

Brug trappemodellen, hvis der på din ejendom drives erhverv på markedsvilkår.

For ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget, der overstiger 500 m3, efter differentierede priser.

Ejendommens ejer skal tilmelde ejendomme til trappemodellen hos Miljøministeriet senest d. 15. oktober for det følgende år. Hvert år efter ansøgningsfristen gennemgås og behandles tilmeldingerne og om de opfylder de stillede krav.

Tilmeld ejendeom til trappemodellen hos Miljøministeriet

Vi tager kontakt til de ejendomsejere, hvor der kan være tvivl, om afregningen kan ske efter differentierede priser.

Priser 2023

 

Pris ekskl. moms pr. m³ målt vandforbrug

Pris inkl. moms pr. m³ målt vandforbrug

Trin 1 34,00 kr. 42,50 kr.
Trin 2 27,20 kr.  34,00 kr.
Trin 3 13,60 kr. 17,00 kr.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk