Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Job / Vores arbejdsplads / Mød Kim - spildevandsoperatør

Mød Kim - spildevandsoperatør

Kim (2)

Kim driver renseanlægget i Brejning, men møder hver morgen ind på Vejle Renseanlæg.

Kim (4)

At rense spildevandet er ikke bare sådan lige. Det skal først renses mekanisk, så kemisk og afslutningsvis biologisk.

Spildevand er en ressource

Brugt vand er ikke ”spildevand”, men derimod en ressource, der kan genanvendes. Det er den viden, der indprenter sig, når Kim Struve Christensen, der driver renseanlægget i Brejning, viser rundt og fortæller om vandets renseprocesser.

Kim forklarer, hvordan vandet først renses mekanisk for fx grene, papir og klude, mens sand, jord og fedt sendes videre til sand- og fedtfanget, hvor det ”vaskes rent” for organisk materiale. Herefter sker en ret avanceret proces i tankene, hvor næringssalte og de organiske affaldsstoffer renses og omdannes til aktiv slam for herefter at samle sig på på bunden af efterklaringstankene, hvor slammet føres tilbage til processen.

- Slammet har et højt indhold af mikroorganismer, og dele af det bliver brugt som led i en ny renseproces, mens andet bliver taget fra og ført til en tank, hvor det bliver fortyknet, afvandet og afslutningsvis opmagasineret i hallen dér, siger Kim og peger på en stor lagerhal.

Hallen tømmes to gange om året for slam, som bliver brugt som organisk gødning i landbruget.

- Det kan da man kalde for god genbrug, understreger Kim.

Endelig bliver det rensede spildevand ledt videre og iltet, inden det bliver ledt ud i fjorden og tilbage i naturen.

Smed og kemiker

Kim bruger størstedelen af arbejdstiden med at overvåge bassinerne og tage prøver for at sikre, at der er den helt rigtige mængde bakterier i bassinerne, så vandet bliver renset korrekt.

- Ja, jeg er efterhånden blevet lidt af en kemiker, selvom jeg er uddannet kleinsmed, siger Kim med et smil: - Da jeg blev ansat i Vejle Spildevand, fik jeg en efteruddannelse som spildevandsoperatør for at lære om bl.a. renseprocesser, siger han og tilføjer, at han også indsamler prøver til overvågning af corona. 

Når Kim ikke har travlt på anlægget i Brejning, tjekker han spildevandspumper i nærområdet. De skal tilses en gang om måneden for at undgå driftsforstyrrelser. Det bliver også til rundvisninger på renseanlægget: Skoleklasser eller foreninger, som kigger forbi for at blive klogere på vandets vej. En variation, som Kim hilser velkommen:

- Jeg kan godt lide at møde og snakke med mennesker. Både med mine kollegaer i driftsafdelingen, som jeg altid mødes med til morgenmøde hver morgen i Vejle, og de kunder, jeg møder på min vej, og som gerne vil høre, hvad jeg laver. Jeg kan godt lide at dele min viden, så vores kunder bliver mere bevidste om de ressourcer, deres spildevand indeholder.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk