Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Uvedkommende vand

Uvedkommende vand er et fælles ansvar

Det er vigtigt, at vi får vandet ledt det rigtige sted hen. Uvedkommende vand er en fælles betegnelse for det vand, som ikke bør være i kloakken. Hvis noget er lavet forkert, og vandet havner i det forkerte system, overbelaster vi både vores vandmiljø og vores spildevandsanlæg.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er vand i kloakken, som ikke burde være der. Der er flere forskellige typer af uvedkommende vand, men typisk er der tale om, at kloakrørene er koblet forkert på det offentlige kloaksystem.

Det kan være:

  • Spildevand fra et toilet eller en køkkenvask, der fejlagtigt er koblet på en regnvandsledning.
  • Regnvand fra et tag eller indkørsel, som ved en fejl leder vandet til renseanlægget.
  • Drænvand, der er koblet på det offentlige kloaksystem.
  • Grundvand, der siver ind i samlinger på gamle rør, stikledninger og brønde.

I 2023 håndterede vi ca. 20 millioner m3 vand i vores pumpestationer og på vores renseanlæg i Vejle Kommune. Vejle renseanlæg er vores største renseanlæg.

Halvdelen af vandet hører ikke til i vores rør og renseanlæg

Uvedkommende vand er en stor udfordring både lokalt og på landsplan. I 2023 håndterede vi ca. 20 millioner m3 vand i vores pumpestationer og på vores renseanlæg i Vejle Kommune.

Uvedkommende vand udgør ca. halvdelen af den samlede vandmængde, der bliver pumpet og renset. Så der er et stort potentiale i at få nedbragt mængden af uvedkommende vand.

 

Forurening af vandmiljø og øget strømforbrug

Det er vigtigt, at vi får vandet ledt det rigtige sted hen. Hvis noget er lavet forkert, og vandet havner i det forkerte system, overbelaster vi både vores vandmiljø og vores spildevandsanlæg.

Hvis vi leder urenset spildevand ud i vores vandløb tilfører vi organisk stof, ammoniak, kvælstof og fosfor. Det påvirker både dyre- og planteliv og øger forureningen af Vejle Fjord, søer og vandløb.

Uvedkommende vand påvirker også vores drift, fordi vi bruger strøm på at pumpe og rense spildevandet. Jo større vandmængde, jo mere strøm skal vi bruge.

Vi har en pose "kloak-kaffe" med, hvis vi må komme på besøg og gennemgå kloakforholdene på din grund. 

Vi kontakter dig ved formodning om uvedkommende vand

Hvis vi opdager, at der kan være tale om en fejl i dit kloaksystem, tager vi i første omgang kontakt til dig for at aftale et besøg hos dig.

Vi har en pose "kloak-kaffe" med til dig og gennemgår dit kloaksystem sammen med dig. Når vi kontakter dig, har vi lavet de forundersøgelser, der er mulige uden at skulle ind på din grund.  

Vi vil forsøge at hjælpe dig på sporet af, hvor fejlen kan være. Der kan i visse tilfælde være tvivl, om fejlen er på din grund eller ved naboen. Hvis vi konstaterer, at der ikke er fejl på dit kloaksystem alligevel, siger vi undskyld forstyrrelsen, og så sker der ikke mere for dit vedkommende.

Fejl i kloaksystemet skal rettes af en autoriseret kloakmester. 

Hvad sker der, hvis der er en fejl i dit kloaksystem?

Som ejer af en bolig har du ansvaret for, at kloaksystemet på din grund opfylder kravene til lovgivningen - det betyder bl.a., at rørene skal være tætte og ikke må forårsage forurening af vandmiljøet. 

Hvis vi konstaterer, at der er en fejl i dit kloaksystem, råder vi dig til at kontakte en kloakmester, der kan hjælpe med at udbedre fejlen. Det er autorisationskrævende arbejde, og derfor må du ikke selv kaste dig ud i en reparation eller en tætning af kloaksystemet.

Vi må som forsyningsselskab heller ikke hjælpe dig med at udbedre fejlen.

En god løsning gennem dialog 

Vi har et ønske om at komme så langt som overhovedet muligt gennem dialog og fornuftige aftaler med dig som kunde, og vi håber altid på at finde en god løsning - både for dig og for os. Og ikke mindst for vandmiljøet.

Hvis vi mod forventning ikke kan nå til enighed om at rette en eventuel fejl, vil sagen gå videre til miljømyndigheden (Vejle Kommune), og du vil få et påbud om at følge miljølovgivningen.  

Rødbedetesten: Du kan selv tjekke dit kloaksystem

Spildevand løber til én skelbrønd inde på din grund og regnvand til en anden, og med en simpel test med rødbedesaft kan du selv tjekke dit kloaksystem. 

Sådan gør du:

  • Løft låget af begge skelbrønde
  • Skyl rødbedesaft ud i dit toilet
  • Se hvilken skelbrønd rødbedesaften løber ud i

Løber rødbedesaften ud i brønden til regnvand, så er rørene desværre koblet forkert sammen. Gentag for alle afløb og tagnedløb i huset.

Er du i tvivl om, hvor din skelbrønde ligger, og hvilken, der er til regnvand, kan du tjekke husets kloaktegninger. Har du dem ikke selv, kan du formentligt finde dem i Weblager.dk, som er kommunens byggesagsarkiv

En tommelfingerregel er, at skelbrønden til spildevand typisk er dybere end regnvandsbrønden.

Har du spørgsmål?

Kontakt projektleder Johnny Nikolajsen på tlf. 2421 6603 eller johni@vejlespildevand.dk 

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk