Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Informationsmøde 24. oktober

Opdateringer 7

BYGGEPERIODE

2020 - 2026

Hovedpointer fra informationsmødet 24. oktober

Den 24. oktober havde vi informationsmøde om kloakprojektet i Egtved, hvor vi gav en status og besvarede spørgsmål fra byens borgere og erhvervsliv. 16 deltog i mødet.

Vi har samlet hovedpointerne fra mødet:

  • Skiltning: Skiltningen vil blive forbedret med blå vejledende skilte til lastbiler. På mødet blev vi spurgt, om vi – ved Roedsvej – kunne sætte ”Egtved Nord, Egtved Vest” på? Vi har undersøgt muligheden, og dette er desværre ikke muligt. Vi følger desuden altid den skiltning, som politiet har godkendt.

  • Information: Vi fortsætter med at lægge relevant information om projektets videre fremdrift i Facebook-gruppen 6040 Egtved og her på hjemmesiden. Det gør vi som udgangspunkt én gang om måneden. Fokus vil være på tidsplanen, som har stor betydning for byens borgere og erhvervsliv. I forbindelse med andre store anlægsprojekter vil vi fremover i højere grad invitere til informationsmøder – også inden projektstart – for at få vigtigt input fra byens borgere.

  • Tidsplan: I forhold til tidsplanen forventer vi fortsat at være færdige i marts 2024, men allerede når vi når op til rundkørslen, fjerner vi trafikreguleringen. Der vil også være kortere strækninger med vejindsnævringer, når vi laver stikledningerne i vestlige side færdige.

Tak til de fremmødte og tak for en god dialog.

Opdatering 22. marts 2024
Asfaltering i uge 13
Læs opdatering
Opdatering 08. februar 2024
Ny omkørselsplan for den sidste del af Søndergade
Læs opdatering
Opdatering 04. december 2023
Status primo december 2023
Læs opdatering
Opdatering 26. juni 2023
Vejspærring fra uge 32 - Søndergade
Læs opdatering
Opdatering 30. marts 2022
Spærring af Hjelmdrupvej d. 31/3 og spærring ud for Ørvigvej i uge 14
Læs opdatering
Opdatering 08. december 2021
Sti ved Ørvigvej spærret
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2026
PROJEKTLEDER
Billede af Jane Mørk Bøjlesen
Jane Mørk Bøjlesen
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk