Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Informationsmøde 24. oktober

Opdateringer 4

BYGGEPERIODE

2020 - 2026

Hovedpointer fra informationsmødet 24. oktober

Den 24. oktober havde vi informationsmøde om kloakprojektet i Egtved, hvor vi gav en status og besvarede spørgsmål fra byens borgere og erhvervsliv. 16 deltog i mødet.

Vi har samlet hovedpointerne fra mødet:

  • Skiltning: Skiltningen vil blive forbedret med blå vejledende skilte til lastbiler. På mødet blev vi spurgt, om vi – ved Roedsvej – kunne sætte ”Egtved Nord, Egtved Vest” på? Vi har undersøgt muligheden, og dette er desværre ikke muligt. Vi følger desuden altid den skiltning, som politiet har godkendt.

  • Information: Vi fortsætter med at lægge relevant information om projektets videre fremdrift i Facebook-gruppen 6040 Egtved og her på hjemmesiden. Det gør vi som udgangspunkt én gang om måneden. Fokus vil være på tidsplanen, som har stor betydning for byens borgere og erhvervsliv. I forbindelse med andre store anlægsprojekter vil vi fremover i højere grad invitere til informationsmøder – også inden projektstart – for at få vigtigt input fra byens borgere.

  • Tidsplan: I forhold til tidsplanen forventer vi fortsat at være færdige i marts 2024, men allerede når vi når op til rundkørslen, fjerner vi trafikreguleringen. Der vil også være kortere strækninger med vejindsnævringer, når vi laver stikledningerne i vestlige side færdige.

Tak til de fremmødte og tak for en god dialog.

Opdatering 26. juni 2023
Vejspærring fra uge 32 - Søndergade
Læs opdatering
Opdatering 30. marts 2022
Spærring af Hjelmdrupvej d. 31/3 og spærring ud for Ørvigvej i uge 14
Læs opdatering
Opdatering 08. december 2021
Sti ved Ørvigvej spærret
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2026
PROJEKTLEDER
Billede af Jane Mørk Bøjlesen
Jane Mørk Bøjlesen
Ingeniør