Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Tømningsordning / Efterfyldning af bundfældningstank

Efterfyldning af bundfældningstank

Husk at efterfylde bundfældningstanken efter vi har tømt 


Hvordan?

Tanken efterfyldes til underkanten af T-stykket i indløbet (ca. 2/3 af tanken). Du kan ikke fylde for meget vand i tanken, da vandet bare løber videre ud af tanken, når tanken er fyldt. I nye bundfældningstanke er der plads til 2,0 - 2,5 m3 og ældre normaltvis 1,0 - 1,5 m3

Hvorfor?

Der er flere grunde til at tanken skal efterfyldes: 

  • Hvis spildevandet "plasker" ned i tanken hver gang, kan det give lugtproblemer
  • Kagen, der dannes øverst på spildevandet i tanken, kan stoppe udløbet, når den når op til dette.

 

Minirenseanlæg

Ved minirenseanlæg er det MEGET vigtig at få tanken efterfyldt, da pumperne i minirenseanlægget ikke har godt af at stå uden vand.

Vær opmærksom på, at minirenseanlægget med OP- og SOP-rensning hver time pumper slam tilbage i bundfældningstanken, og at det derfor godt kan se ud som om, tanken ikke er helt bundtømt.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk