Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Vestbanevej vest - separering af kloakker

Vestbanevej vest - separering af kloakker

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2026 - 2030

Under planlægning. Separering af kloakker.

Hvad er separatkloakering?

Vi moderniserer kloakkerne ved at lave en såkaldt separatkloakering. I dag løber spildevand og regnvand i ét rør, men når vi adskiller (separerer) rørene, så får vi spildevandet i ét rør og regnvandet i et andet rør. Spildevandet pumpes til et af vores renseanlæg, og regnvandet ledes ud i et regnvandsbassin. 

Det giver en lang række fordele:

  • Vi reducerer antallet og mængden af overløb
  • Vi reducerer vores ressourcer på at pumpe regnvand til renseanlægget
  • Vi reducerer risikoen for oversvømmelser

Hvad er et regnvandsbassin?

Regnvandet bliver ledt tilbage til naturen via et regnvandsbassin. Det ligner en sø, men er et teknisk anlæg, hvor vandet kommer igennem en renseproces, inden vandet ledes ud i den nærmeste fjord, å eller vandløb. Et regnvandsbassin fungerer også som en parkeringsplads for vandet, når det regner kraftigt. 

Hvad er forskellen på fælleskloakering og separatkloakering?

Fælleskloakering betyder, at regn- og spildevand løber i dette samme rør. Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og der sker overløb. 

Separatkloakering betyder, at vi adskiller (separerer) rørene, så får vi spildevandet i ét rør og regnvandet i et andet rør. Det giver en lang række fordele til gavn for dig og for naturen. 

BYGGEPERIODE

2026 - 2030
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør/kloakmester

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk