Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Klimaløsninger

Klimaløsninger

Vidste du, at vi aktivt arbejder for at afhjælpe effekterne af klimaforandringerne?

Vi skaber fremtidssikrede klimaløsninger

Vi deler sammen med Vejle Kommune nogle af de udfordringer, der er afledt af klimaforandringerne.

Vi har i Danmark i de senere år oplevet både kraftigere regn og stigende vandstand ved kysterne. Folketinget har vedtaget både vand- og klimaplaner, som skal sikre, at regioner og kommuner gør en indsats for at forebygge mod bl.a. forhøjet vandstand.

Vores viden, erfaring og kendskab til at håndtere spildevand og vandets vej er værdifuld i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi aktivt med Vejle Kommune for at lave klimaløsninger, så vi får fremtidssikret boliger, skoler, virksomheder m.m.

Vi er en væsentlig partner for Vejle Kommune, kommunens virksomheder og boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen i arbejdet med at afhjælpe effekterne af klimaforandringerne.

Tommy Troelsens Park er en del af klimaprojekt Østbyen i Vejle, hvor vi bl.a. samarbejder med Vejle Kommune om sikre området mod oversvømmelser.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk