Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Særbidrag (Erhverv)

Særbidrag

Du skal betale særbidrag, hvis din virksomhed afleder særligt forurenet spildevand, fordi der er en række ekstra omkostninger for os, når vi skal rense spildevandet. Vi opkræver særbidraget efter de regler, som Energistyrelsen fastsætter. 

Læs om særbirag på Energistyrelsens hjemmeside

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk