Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Vejspærring fra uge 32 - Søndergade

Opdateringer 3

BYGGEPERIODE

2020 - 2026

Delvis lukning af Søndergade fra uge 32, da vi laver nye kloakker!

Så er vi snart klar til at tage næste skridt med at fremtidssikre Egtved mod stigende nedbør. Vi går nu i gang med at separatkloakere 5. etape, dvs. adskille spildevand og regnvand i hvert sit rør.

Vi starter gravearbejdet på Søndergade ud for nr. 26b i uge 32 og fortsætter op mod Bølling. Vi er færdige ved udgangen af 2023.

I hele perioden spærrer vi Søndergade for alle køretøjer over 3500 kg. Det gælder kørsel i begge retninger.

For almindelige personbiler gælder, at vi spærrer for gennemkørsel fra kl. 8.00-16.00, mens der arbejdes. Uden for denne periode åbner vi et spor, og vi sætter et trafiklys op. Det vil fortsat være muligt at bruge fortorvet og cykelstien i den ene side af vejen i hele perioden.

Vi informerer løbende de beboere og erhvervsdrivende i området, der bliver mest påvirket af arbejdet, ligesom vi sætter informationsskilte op.

Opdatering 30. marts 2022
Spærring af Hjelmdrupvej d. 31/3 og spærring ud for Ørvigvej i uge 14
Læs opdatering
Opdatering 08. december 2021
Sti ved Ørvigvej spærret
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2026
PROJEKTLEDER
Billede af Jane Mørk Bøjlesen
Jane Mørk Bøjlesen
Ingeniør