Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

REGNING

Du skal betale for afledning af spildevand to gange om året.

Årsafregning + 1. aconto udsendes i februar til betaling i marts og 2. aconto udsendes i august til betaling i september.

Du betaler vandafledningsbidrag for alt spildevand og vand, der ledes til kloaknettet.

Vandafledningsbidraget er opdelt i to dele, et fast bidrag og et variabelt bidrag.

Fast bidrag opkræves pr. spildevandsførende stikledning frem til grundgrænsen. Det faste bidrag skal dække omkostningerne til anlæg og drift af ledningssystemet og er uafhængigt af, hvor meget vand den enkelte husstand bruger.

Variabelt bidrag afregnes typisk efter de tilsluttede ejendommes vandforbrug målt efter vandmåler. Den mængde vand, der ledes ind i en ejendom svarer nogenlunde til den mængde, der efterfølgende ledes ud som spildevand til kloaksystemet.

Har du ingen vandmåler opsat, bliver der afregnet efter et forbrug på 170 m³.

Du finder alle priser her.

I betalingsvedtægten for Vejle Spildevand kan du finde oplysninger om, hvordan og hvornår vi opkræver tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for de ejendomme, der er – eller bliver – kloakeret. Find betalingsvedtægten her.

Det er meget individuelt, hvor meget vand man bruger. Dog siger vi, at det gennemsnitlige forbrug er 40-50 m3 pr. år pr. person.

Det afregnede acontoforbrug bliver beregnet på baggrund af sidste års forbrug. Ønsker du at få acontoforbruget ændret, så skriv til os på mail faktura@vejlespildevand.dk med oplysning om, hvor stort forbruget skal være og hvorfor.

Du kan se din regning i selvbetjeningen.
Første gang du logger ind, skal du bruge dit kundenummer og den 6-cifrede aktiveringskode, som du finder på din regning. Herefter kan du logge ind med MitID 

Ja, tilmeld din mail under 'Min profil' i selvbetjeningen.

Første gang du logger ind, skal du bruge dit kundenummer og den 6-cifrede aktiveringskode, som du finder på din regning. Herefter kan du logge ind med MitID.

Vi pålægger et gebyr på 50 kr. pr. regning. Du kan spare gebyret ved at tilmelde din regning til NETSe-Boks eller mailservice.

Skriv en mail til faktura@vejlespildevand.dk eller ring på tlf. 76 41 37 01.

Husk at oplyse dit kundenummer eller forbrugsadresse, når du kontakter os.

Det kan være, fordi din indbetaling har krydset rykkeren.

Send en mail til faktura@vejlespildevand.dk eller ring på tlf. 76 41 37 01, så undersøger vi det nærmere. Husk at oplyse dit kundenummer eller forbrugsadresse, når du kontakter os.

Har du haft vandspild, kan du søge om refusion for vandafledningsbidrag. Vær opmærksom på, at der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før vi kan give refusion.

Se reglerne, og hvordan du gør under refusion ved vandspild.

Vi kan desværre ikke svare dig på, hvorfor du har haft et højere vandforbrug end tidligere, men typiske forklaringer er havevanding, badebassiner, nye beboere eller ændrede vaner, fx længere bade.

Du kan ikke få refusion for vand, som er brugt til havevanding eller et badebassin – heller ikke, selvom vandet ikke er løbet i kloakken.

Du kan dog få nedsat dit acontoforbrug ved at kontakte os på faktura@vejlespildevand.dk eller på tlf. 76 41 37 01.

Vi anbefaler i øvrigt, at du tjekker dit vandforbrug hver måned.

Vi afregner stikbidraget fra den dato vandværket oplyser os om, at der er opsat måler på din ejendom. Ofte får vi besked et godt stykke tid, inden du selv flytter ind.

Du kan betale på forskellige måder

1. Betalingsservice 

Tilmeld dig her.

Husk at betale den regning, du har modtaget, fordi Betalingsservice virker kun fremadrettet. 


2. MobilePay

Find dit kundenummer og adresse på forbrugsstedet. Du kan se det i højre hjørne på din regning. Hvis ikke du angiver kundenummer eller adresse, kan vi ikke modtage din betaling, da vi ikke ved, hvilket kundeforhold det drejer sig om.

Overfør pengene og kundenummer og adresse til 78 76 03 eller via dette link


3. Bankoverførsel

Find dit kundenummer og adresse på forbrugsstedet. Du kan se det i højre hjørne på din regning. Hvis ikke du angiver kundenummer eller adresse, kan vi ikke modtage din betaling, da vi ikke ved, hvilket kundeforhold det drejer sig om.

Indbetal til vores konto i Sydbank.

Reg.nr. 7030
Kontonummer 1604511

 

4. Girokort 

Er du ikke tilmeldt betalingsservice, sender vi et girokort til dig. 
Vi pålægger et gebyr på 50 kr. pr. regning, når vi sender et girokort. Du kan spare gebyret ved at tilmelde din regning til NETSe-Boks eller mailservice.

 

5. Kontant betaling

Vi opfordrer dig til at betale via vores andre betalingsmuligheder, men vi modtager kontant betaling. Vi kan dog maksimalt modtage 19.999 kr., og vi har ikke byttepenge.  

Du kan tilmelde din regning til betalingsservice her. Husk at betale den regning, du har modtaget, fordi Betalingsservice virker kun fremadrettet. 

Hvis du ikke har betalt din regning inden betalingsfristen, lægger vi et rykkergebyr på din regning. Det skyldes, at vi skal bruge ekstra ressourcer på at håndtere din regning.  

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk