Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Klimaløsninger / Slusen i Vejle midtby

Slusen i Vejle midtby

Vidste du, at slusen har forhindret 25 oversvømmelser?

Slusen forhindrer oversvømmelser og holder en stor del af Vejle tør

Slusen ved Bryggen i Vejle har siden den blev etableret i 2016 vist sit værd, når Vejle har været presset af massive vandmasser. Førhen har skybrud og langvarige regnbyger ført til oversvømmelser, men på grund slusen kan man i dag gå tørskoet i gaderne i vestbyen. Slusen har forhindret oversvømmelser 25 gange siden 2016.  

Særligt den vestlige del af byen var tidligere udsat, når vandet i Omløbsåen kom op omkring 1,30 meter over normal vandstand og begyndte at løbe over sine breder. I dag sørger sluseanlægget for at holde vandstanden i Omløbsåen nede, så oversvømmelser forekommer sjældnere.

Sådan fungerer slusen

I dag startes slusen op, når der er høj vandstand i Vejle Å på grund af stormflod eller en kraftig afstrømning fra oplandet til Vejle Å.  Sluseportene lukkes og holder vandet ude, mens pumpeanlægget sænker vandstanden i Omløbsåen ved at pumpe vandet over i Vejle Å.

Men den vestlige bydel er også udsat, når der er høj vandstand i Grejs Å. Grejs Å deler sig i Omløbsåen og Mølleåen, som løber gennem byen, så derfor er det kapaciteten af disse to åløb, der er afgørende for, om området bliver oversvømmet. Her kan slusens pumper være med til at sikre størst mulig gennemstrømning i Omløbsåen, også selvom vandet i Vejle Fjord og Vejle Å står højt. Slusen kan dog intet stille op mod oversvømmelser længere oppe i Grejs Å og af Mølleåen.

Vejle Spildevand holder i samarbejde med Vejle Kommune øje med slusen og er altid på vagt. Ud fra løbende opsyn med målestationer, vandløb og vandstanden i fjorden sammenholdt med vejrprognoser vurderer kommunens højtvandsvagt konstant, hvornår der er behov for at lukke slusen. Ved behov tilkaldes vagten hos Vejle Spildevand, der aldrig er længere end 15 minutter væk fra at kunne trykke på knappen, der lukker sluserne og starter pumperne. Når slusen er i gang, holder Vejle Spildevand opsyn med slusebygværket ved Bryggen og sørger for at få den størst mulige vandmængde pumpet.

 

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk