Forsiden / Dit spildevand / Skybrud

Gode råd ved skybrud

Når det regner mere end kloakken har kapacitet til, bliver kloakken fyldt, og der er risiko for oversvømmelser af kældre og lavtliggende områder og veje.

Hvad er dit ansvar som husejer?

Det er husejernes eget ansvar at holde kælderen fri for vand, mens afledning af vand fra alt over stueplan er vores forpligtelse op til en vis størrelse regn, som er besluttet af Vejle Kommune. Denne ansvarsfordeling er generel for hele landet.

Det er husejernes eget ansvar at holde kælderen fri for vand, mens afledning af vand fra alt over stueplan er vores forpligtelse. 

Forebyg oversvømmelse

Få info om, hvordan du forebygger oversvømmelse, og hvor du kan hente sandsække på Vejle Kommunes hjemmeside.

Her kan du som husejer også få info, hvad du kan gøre for at undgå gentagne oversvømmelser, ligesom du kan tilmelde dig en SMS-service og få besked, når kommunen har varsler om bl.a. skybrud.

Tilmeld dig Vejle Kommunes sms-service

Undgå kontakt med vandet

Hvis du bor i et af de områder, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør, vil det være en blanding af regn– og spildevand, der stiger op på overfladen og ind i din kælder. Det er derfor meget vigtigt, at du undgår hudkontakt med vandet. Børn bør heller ikke lege i vand, der samler sig udenfor.Risikoen for oversvømmelse gennem kloak og toiletter er størst i de områder, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør.

Vi har lavet et kort, hvor du kan se, om du bor i et område, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør (vist som grønne streger), eller i et område med separatkloakering med ét rør til regnvand og ét rør til spildevand (vist med røde og blå streger).

Se kort over risikoområder

Kontakt os, hvis du ser et dæksel, der er røget af, eller hvis du har haft oversvømmelse. 

Hvis skaden er sket

Er du ramt af en oversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om, hvilke muligheder du har for at få rengjort kælderen. Her kan du også få vejledning om erstatning af inventar.

Giv os et praj

Ser du et kloakdæksel, der er røget af, så kontakt os:

Kontakt os

Vi vil også gerne have besked, hvis du har haft en oversvømmelse inde i huset, så vi kan tage informationen med, når vi planlægger en renovering af kloaksystemet i dit område.