Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Skybrud

Gode råd ved skybrud

Når det regner mere end kloakken har kapacitet til, bliver kloakken fyldt, og der er risiko for oversvømmelser af kældre og lavtliggende områder og veje.

Hvad kan jeg selv gøre?

Som husejer er det dit eget ansvar at holde din kælder fri for vand, mens afledning af vand fra alt over stueplan er vores forpligtelse op til en vis størrelse regn, som er besluttet af din kommune. Denne ansvarsfordeling er generel for hele landet.

Hvis du ofte oplever, at der kommer vand ind i din kælder, er der flere forskellige tekniske løsninger, du kan overveje:

Hvis vandet kommer op gennem gulvafløbet i kælderen:

 • Lukke det/de afløb, hvor der kommer vand op.
 • Højvandslukke: Højvandslukket forhindrer kloakvandet i at løbe baglæns og derved trænge op gennem kælderafløb eller evt. toilet i kælderen, som følge af for meget vand i kloakkerne.
 • Pumpebrønd: En pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløbet og et eventuelt toilet i kælderen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommunale kloaksystem ved hjælp af en eldrevet pumpe. Det benyttes ofte, hvor afløb i kælderen er under det niveau, som kloakken ude i vejen er i.

Hvis vandet trænger ind gennem vægge eller gulve i kælderen:

 • Ny kældergulvopbygning med drænlag (kapillarbrydende lag).
 • Omfangsdræn: Hvis dit problem i stedet er, at der i perioder kommer vand ind igennem ydervæggene, kan løsningen være at investere i et omfangsdræn og samtidig få fugt og varmeisoleret kælderydervæggene.

Andre løsninger for at forhindre oversvømmelser:

 • Tjek dine tagrender: Rens dine tagrender jævnligt og specielt om efteråret. Sørg for at få fjernet gamle blade og grannåle. Det er vigtigt, at vandet kan løbe uhindret igennem tagrenderne, ned i nedløbsrøret og ned i tagnedløbsbrønden. Sandfanget i tagnedløbsbrønden kan blive stoppet af blade fra tagrenderne, hvis de ikke vedligeholdes. Rens også sandfanget for småsten og plantemateriale, så vandet kan løbe ned i brønden og ledes rigtig væk fra huset.
 • Hold vejriste fri for blade og snavs: Når himlen åbner for sine sluser, skal vandet kunne løbe ned i kloakken, men mange riste er dækket af sand, blade, grene mv. Tjek derfor meget gerne ristene ud for dit hus, giv dem gerne en tur med kosten og fjern det, der forhindrer regnvandet i at løbe i kloakken.
 • Kontroller, at kloakken fungerer ordentlig: Kloakken kan blive skadet eller tilstoppet. Den kan også være for lille til at lede vandet væk ordentligt.
 • Sørg for, at terrænet skråner væk fra huset. Hvis det skråner ind mod huset, kan du grave kanaler, så vandet ledes væk fra huset, og ikke ned mod kælderen.
 • Aflast kloakken med en faskine: En faskine hjælper med at få regnvandet fra tagrenderne og nedløbsrøret ledt væk fra huset, og lader det sive langsomt ned i jorden.
 • Andre LAR-løsninger på egen grund (læs mere her: Eksempler på LAR-løsninger (vejlespildevand.dk)

Der skal indhentes tilladelse fra kommunen til at etablere en faskine.

Noget kan du gøre selv. Andet skal du have en autoriseret kloakmester til at hjælpe dig med.

Det er husejernes eget ansvar at holde kælderen fri for vand, mens afledning af vand fra alt over stueplan er vores forpligtelse. 

Hold dig opdateret

Få info om, hvordan du forebygger oversvømmelse, og hvor du kan hente sandsække på Vejle Kommunes hjemmeside.

Her kan du som husejer også få info, hvad du kan gøre for at undgå gentagne oversvømmelser, ligesom du kan tilmelde dig en SMS-service og få besked, når kommunen har varsler om bl.a. skybrud.

Tilmeld dig Vejle Kommunes sms-service

Kontakt os, hvis du ser et dæksel, der er røget af, eller hvis du har haft oversvømmelse. 

Hvis skaden er sket

Er du ramt af en oversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om, hvilke muligheder du har for at få rengjort kælderen. Her kan du også få vejledning om erstatning af inventar.

Giv os et praj

Ser du et kloakdæksel, der er røget af, så kontakt os:

Kontakt os

Vi vil også gerne have besked, hvis du har haft en oversvømmelse inde i huset, så vi kan tage informationen med, når vi planlægger en renovering af kloaksystemet i dit område.

Undgå kontakt med vandet

Hvis du bor i et af de områder, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør, vil det være en blanding af regn– og spildevand, der stiger op på overfladen og ind i din kælder. Det er derfor meget vigtigt, at du undgår hudkontakt med vandet. Børn bør heller ikke lege i vand, der samler sig udenfor.Risikoen for oversvømmelse gennem kloak og toiletter er størst i de områder, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør.

Vi har lavet et kort, hvor du kan se, om du bor i et område, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør (vist som grønne streger), eller i et område med separatkloakering med ét rør til regnvand og ét rør til spildevand (vist med røde og blå streger).

Se kort over risikoområder

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk