Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen

Baggrunden er EU-lovgivning

Folketinget vedtog d. 24/6 2021 Whistleblowerloven, der har til formål at beskytte personer mod repressalier, hvis de indberetter formodede alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold.

Loven er baseret på EU’s Whistleblower Direktiv (nr. 1937/2019) og er derfor gældende i hele EU.

Med denne lov skal alle private virksomheder med et antal ansatte mellem 50-249 etablere en intern whistleblowerordning senest 17. december 2023.

Hvordan indberetter man en sag?

Vejle Spildevand har etableret denne ordning i et samarbejde med Deloitte og deres samarbejdspartner med selve indberetningssystemet.

 

Klik her for at indberette en sagVi anbefaler, at man ikke foretager en indberetning på en computer, som tilhører Vejle Spildevand eller som er koblet på Vejle Spildevands netværk. Herved sikres der 100% anonymitet ved anvendelse af link. Det skal dog understreges, at der altid vil være 100% fortrolighed ved indberetninger.

Hvem kan indberette en sag?

Alle ansatte hos Vejle Spildevand kan foretage indberetning.

Hvordan behandles en sag?

Deloitte står for screening af eventuelle indberetninger – dvs. om indberetningen falder indenfor ordningen eller ej. Er indberetningen indenfor ordningen, vil Louisa Bode og Jesper Kongstedt Nissen blive kontaktet, hvorefter nærmere undersøgelser og handlinger aftales og eventuel inddragelse af Deloitte eller andre relevante konsulenter/rådgiver/myndigheder for løsning.

Andre muligheder for at indberette sager

Datatilsynet har etableret en ekstern whistleblowerordning (siden 17. december 2021), hvor der også kan foretages indberetning: https://whistleblower.dk/

Læs mere

Whistleblowerpolitik.pdf
Download
Privatlivspolitik.pdf
Download
Bilag 1 Privatlivspolitik.pdf
Download

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk