Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægten er grundlaget for vores indtægter

Betalingsvedtægten er grundlaget for opkrævning af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag, og den danner dermed grundlaget for vores indtægter. Betalingsvedtægten er udarbejdet med udgangspunkt i den lovgivning, der gælder for området.

Betalingsvedtægten er grundlaget for vores indtægter.

I betalingsvedtægten kan du finde reglerne for

  • Hvordan og hvornår der skal opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for de ejendomme, der er – eller bliver kloakeret.

  • Hvordan du forholder dig, hvis du bor i et helårshus i det åbne land, og du bliver pålagt at forbedre rensningen af dit spildevand.

  • Hvordan du forholder dig, hvis du fx har haft et ledningsbrud, hvor vandet ikke er løbet i kloakken, og du gerne vil have refunderet vandafledningsbidraget.

    Se siden om refusion af vandspild

  • Hvilke regler, der gælder for, hvordan kloaksystemer, der er udført som privat byggemodning, og gamle ledninger, der er private, måske kan blive overtaget af Vejle Spildevand. 

  • Du finder også en tegning, som viser, hvor grænsen går mellem Vejle Spildevands kloak og grundejernes eget system. 

  • Betalingsvedtægten for 2022 er godkendt af Vejle Spildevands bestyrelse 23. november 2021 og af Byrådet i Vejle 19. januar 2022.

Læs vores betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt 2022.pdf
Download

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk