Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Bimåler (Erhverv)

Ønsker du at opsætte eller udskifte bimåler?

Virksomheder kan opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion eller af anden grund ikke leveres til kloaksystemet. Det kræver en bimåler.

Regler for fradrag for erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet.

For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Der gives fx ikke fradrag, hvis det er et hobbylandbrug.

Virksomheden skal godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fradrag for ved at opsætte en bimåler, som er godkendt af os. Opsætningen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør.

Hvis fradraget ikke er målbart, kan fradraget fastsættes af os på grundlag af firmaets dokumentation. 

Hent skema til opsætning og udskiftning af bimåler her

Opsætning af bimåler.pdf
Download
Udskiftning af bimåler.pdf
Download

Vejle Spildevand
Faktura
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Du kan også bruge mailadressen: faktura@vejlespildevand.dk

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk