Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Sådan renser vi spildevandet / Haraldskær Renseanlæg

Haraldskær Renseanlæg: Spildevandet fra start til slut

Dimensioneret til 30.000 PE

Mekanisk rensning

Anlægget består af:

  • Rist
  • Sand og fedtfang
  • Sandvasker

Her fjernes:

  • 7 tons ristegods pr. år, 10 tons sand pr. år og 50 tons fedt pr. år, som køres til rådnetankene på Vejle Renseanlæg, hvor det bidrager til  energiproduktionen

Biologisk rensning

  • 1 Bio-P tank. Volumen: 650 m3.Dybde: 3 meter
  • 2 procestanke. Vvolumen i alt: 9.000 m3.Dybde: 5,9 meter
  • 2 Efterklaringstanke. Volumen: 7.800 m3.Dybde: 5,9 meter

Slamproduktion

  • 250 tons tørstof pr. år

Stofmængder og rensegrader                      

Indløb: 195 ton/år organisk stof (Bi5), 64 ton/år kvælstof (N) og 5,7 ton/år phosphor (P)
Udløb: 2,6 ton/år organisk stof (Bi5), 2,9 ton/år kvælstof (N) og 0,14 ton/år phosphor (P)
Rensegrader: 99% organisk stof Bi5), 95% kvælstof (N) og 98% phospor (P)

Energiproduktion (solceller): 225.000 kWh pr. år

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk