Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Kundeservice / Flytteguiden

Flytteguiden 

Hvad skal du give os besked om, når du flytter? Spildevand er højst sandsynligt ikke det, du er mest optaget af, når du skifter fra en bopæl til en anden, men vi har brug for få udvalgte oplysninger, så vi kan beregne din regning for spildevand korrekt. Vi giver dig overblikket i vores flytteguide:

Du sælger et hus eller en andelsbolig

Du skal give os besked om

  • datoen, hvor du overdrager nøglen
  • din aflæsning af vandmåleren
  • din nye adresse, dit telefonnummer og din mailadresse
  • navn, mailadresse og telefonnummer på køberen, hvis du har det

Du skal kontakte os den dag, du afleverer nøglen, eller kort tid derefter. Vi kan først ændre i vores system, når du har aflæst vandmåleren.

Du skal aflæse vandmåleren samme dag, som du afleverer nøglen. Du må gerne sende et billede af din aflæsning af din vandmåler. 

Som sælger hæfter du for vandforbruget, indtil vi har fået besked. Du kan melde din flytning i vores selvbetjening:

Meld flytning i vores selvbetjening

Du kan også sende en mail til denne mail: faktura@vejlespildevand.dk 

Tidligere har vi fået besked fra ejendomsmæglerne, men det gør vi som udgangspunkt ikke længere pga. GDPR-lovgivningen.

Du køber et hus eller en andelsbolig

Du må gerne give os besked om

  • datoen, hvor du får nøglen
  • din aflæsning af vandmåleren
  • dit navn, dit telefonnummer og din mailadresse

Du kan kontakte os den dag, du overtager nøglen, eller kort tid derefter. Vi kan først ændre i vores system, når du har aflæst vandmåleren.

Du skal aflæse vandmåleren samme dag, som du får nøglen. Du må gerne sende et billede af din aflæsning af din vandmåler. 

Send en mail til vores mail: faktura@vejlespildevand.dk

Du bygger et hus

Du behøver ikke give os besked om, at du flytter ind i dit nybyggede hus. Vi afregner din regning for spildevand fra den dato, som vandværket oplyser os om, at der er opsat en vandmåler i dit hus. Det kan dog være en god idé at fortælle os, hvor mange personer der flytter ind, så vi kan beregne et mere præcist acontoforbrug, og du kan undgå en stor efterregning.

Send en besked til vores mail: faktura@vejlespildevand.dk eller ring på telefon 7641 3701.

Du flytter til eller fra en lejebolig

Du skal ikke give os besked om din flytning. Det er altid udlejeren, der skal give os besked, så kontakt din udlejer, når du flytter.

Du udlejer dit hus 

Vi opkræver regningen for spildevand hos ejeren af ejendommen. Lejer du din ejendom ud, skal du selv opkræve forbruget hos din lejer. Vi anbefaler, at du opkræver et acontobeløb via huslejen. 

Kun i særlige tilfælde kan vi aftale, at vi afregner direkte med lejer. Dog er det altid udlejer, der hæfter for forbruget, hvis lejer ikke betaler.

Send en besked til vores mail: faktura@vejlespildevand.dk eller ring på telefon 7641 3701 for nærmere info.

 

TIP TIL AT UNDGÅ EN STOR VANDREGNING

Hvis du vander din græsplæne, din hæk eller fylder badebassinet, så husk, at du skal betale for spildevandsafledning - også selvom vandet ikke er løbet i kloakken. Mange kunder bliver overraskede over, hvor stor vandregningen bliver, når græsset og hækken skal hjælpes på vej eller badebassinet skal fyldes.

Læs om vores priser

Har du spørgsmål?

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk