Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Effektiv spildevandsrensning

Effektiv spildevandsrensning

Vidste du, at vi renser 15-18 millioner m³ spildevand om året?

Vi renser Vejle Kommunes spildevand

Vi sørger for afledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. I alt renser vi årligt 15-18 mio. m³ spildevand på vores syv renseanlæg.

Alle vores renseanlæg renser spildevandet både mekanisk, kemisk og biologisk. Den mekaniske rensning er en grov rensning, hvor vi fjerner større partikler og faste ting. Ved den biologiske rensning fjernes organisk stof - og ammonium, nitrat og fosfor. Den kemiske rensning bruger vi til at rense spildevandet for tungmetaller og uorganiske stoffer.

Vi arbejder konstant på at optimere og effektivisere rensningen af spildevand, så det foregår med så lille en belastning for miljøet som muligt.

Sådan renser vi dit spildevand

Syv renseanlæg 

Vi driver i alt syv renseanlæg fordelt i hele Vejle Kommune. Anlæggene er i forskellig størrelse, hvor Vejle Renseanlæg er det største. Vejle Renseanlæg behandler langt hovedparten af Vejles spildevand.

Vejle Renseanlæg har en kapacitet på 170.000 PE, som er et mål for den mængde, som én person forurener med, og behandler årligt 9-12 mio. m³ af kommunens spildevand. De næststørste anlæg er Give, Haraldskær og Brejning, der hver behandler fra 1-2 mio. m³ spildevand årligt.

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk