Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Regnvand fra Ribevej og Kolding ledes nu ud i Vejle Å

Opdateringer 5

BYGGEPERIODE

2019 - 2024

Vi forventer at være færdige med etape 3 i løbet af september. Arbejdet er i en periode gået langsommere end forventet, da der nogle steder er meget vand i jorden.

Vi er dog nået en stor milepæl, da en stor regnvandsledning nu er blev omkoblet ved Ribegade.

Det betyder, at regnvandet fra Ribegade og en del af Koldingsvej ikke længere bliver ledt til Vejle Renseanlæg, men i stedet for ledes direkte ud i Vejle Å.

Opdatering 31. januar 2022
Afspærring afsluttet før tid
Læs opdatering
Opdatering 04. januar 2022
Damhaven spærres om aftenen og natten i fem weekender
Læs opdatering
Opdatering 29. november 2021
Hvorfor går Vejle Spildevands entreprenør med åndedrætsværn og overtræksdragter ?
Læs opdatering
Opdatering 25. oktober 2021
Støjgener 25.-27. oktober
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2019 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk