Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Børkop - separering af kloakker

Børkop - separering af kloakker

BYGGEPERIODE

September 2019 - August 2024

Vi udskifter og udbygger løbende kloaksystemet for at forbedre miljøet. I september 2019 startede entreprenøren VAM med anlægsarbejdet i Peder Brechts Parken, og selve anlægsarbejdet i området vil fortsætte til 2024.
 
For at mindske overløb med spildevand til Skærup fra området ved Fuglekvartet bliver kloakken i Fuglekvarteret ændret fra fælleskloakering til separatkloakering, så regn- og spildevand fremover bliver transporteret i hvert sit rørsystem. Dette arbejde udføres på baggrund af tillæg 216 til Vejle Kommunes Spildevandsplan, som er vedtaget af Vejle Byråd 13. december 2018.

Se tillæg 216 til Vejle Kommunes Spildevandsplan
 
Arbejdet med kloakfornyelsen blev i første omgang planlagt i 4 etager, men i begyndelsen af 2023 projektet udvidet, så der i alt er 5 etaper.  

Regnvandsbassiner med rekreativt løft

Forud for ledningsetaperne etablerer vi regnvandsbassiner i Peder Breths Parken. Regnvandsbassinerne etableres i samarbejde med Vejle Kommune, så de bliver en aktiv del af Peder Brechts Parken og kommer til at fremstå som små søer, der giver parken et rekreativt løft. Regnvandsbassinerne kommer ikke i fuld funktion, før alle etaper er gennemført.

Se situationsplan over Peter Breths Parken

Fuglekvarteret etapeopdeling

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

September 2019 - August 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør