Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation / Hvorfor går Vejle Spildevands entreprenør med åndedrætsværn og overtræksdragter ?

Hvorfor går Vejle Spildevands entreprenør med åndedrætsværn og overtræksdragter ?

Opdateringer 6

BYGGEPERIODE

2019 - 2024

Ved Region Syddanmarks parkering ved Damhaven i Vejle vil forbipasserende se, at Vejle Spildevands entreprenør er iklædt gule overtræksdragter og åndedrætsværn.

Årsagen er, at der er blevet konstateret kraftigt forurenet jord ved anlægsarbejdet af en ny pumpestation. Tekniske undersøgelser har indtil videre ikke kunne fastslå præcist, hvad forureningen består af, men Vejle Spildevand tager de højest mulige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre arbejdsmiljøet.

Inden Vejle Spildevand satte en gravemaskine i jorden ved Damhaven i Vejle, blev der rutinemæssigt foretaget en række jordprøver for at undersøge forureningsniveauet. De viste en forurening, som selskabet tog højde for i planlægningen og anlægsarbejdet. Da gravearbejdet var i gang, stødte entreprenøren på kraftig forurenet jord med en kemisk lugt, og anlægsarbejdet blev indstillet samme dag. Der har været udført enkelte opgaver, som kunne varetages på sikker afstand i en gravemaskine.

Vejle Spildevand får hjælp af et eksternt ingeniør- og rådgivningsfirma, som er specialister i forurenet jord. Samtidig har Vejle Spildevand en tæt dialog og samarbejde med Region Syddanmark og Vejle Kommune, som er de ansvarlige myndigheder på området.

Vejle Spildevand følger alle sikkerhedsprocedurer med bl.a. åndedrætsværn og overtræksdragter

Den præcise forurening er ukendt

Selvom der er udført omfattende analyser af jord, vand og luft i området, siden forureningen blev fundet, har det endnu ikke været muligt at fastslå præcist, hvad forureningen består af. Der er konstateret flere forskellige typer af chlorerede opløsningsmidler, men de er dog kun fundet i lave koncentrationer. Der mangler stadig enkelte analyseresultater, som forventes klar i de kommende uger.

Anlægsarbejdet genoptages med de højest mulige sikkerhedsforanstaltninger

Anlægsarbejdet genoptages tirsdag d. 30. november. Ingeniør og projektleder Simon Birch fra Vejle Spildevand forklarer: ”Vi genoptager anlægsarbejdet tirsdag d. 30. november. Det kan lade sig gøre, fordi vi følger alle sikkerhedsprocedurer. Det betyder bl.a., at vi skal bruge overtræksdragter og åndedrætsværn. Det kan se voldsomt ud, fordi vi normalt ikke anvender denne slags værnemidler, men de er med til at sikre arbejdsmiljøet på byggepladsen uanset, hvad forureningen indeholder.”

Sikkerhedsprocedurerne betyder også, at den opgravede jord bliver kørt væk og håndteret af et firma, som er eksperter i håndtering af forurenet jord. Simon Birch fortæller, at anlægsarbejdet med pumpestationen forventes afsluttet i løbet af februar 2022, men sikkerhedsforanstaltningerne kan forsinke projektet. Når pumpestationen er etableret, vil det igen være muligt at færdes i området.

Afspærring af sti og fortov

Vejle Spildevand har også opsat skilte og afspærret området med de anbefalede sikkerhedsafstande. Det er derfor ikke muligt at benytte stien langs Vejle Å og fortovet på Enghavevej. I stedet kan fodgængere benytte fortovet på den modsatte side af Enghavevej. Simon Birch fortæller, at en del fodgængere desværre stadig benytter stien, fortovet eller cykelstien, men han opfordrer til, at afspærringen respekteres.

Vejle Spildevand opfordrer fodgængere til at respektere afspærringen

Hvorfor graver Vejle Spildevand i området ved Damhaven?

  • Kloaksystemet moderniseres med separatkloakering
  • Ny regnvandsledning og pumpestation etableres
  • Projektet varer frem til 2023
Opdatering 06. juni 2024
Informationsmøde 13. juni 2024
Læs opdatering
Opdatering 09. august 2023
Regnvand fra Ribevej og Kolding ledes nu ud i Vejle Å
Læs opdatering
Opdatering 31. januar 2022
Afspærring afsluttet før tid
Læs opdatering
Opdatering 04. januar 2022
Damhaven spærres om aftenen og natten i fem weekender
Læs opdatering
Opdatering 25. oktober 2021
Støjgener 25.-27. oktober
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2019 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk